Biobrændsler. Foto: Jan van der Crabben/Wikimedia Commons

Foto: Jan van der Crabben/Wikimedia Commons

Biobrændsel dyrket på marken

Oversigt over biobrændsler

Biogas, biodiesel og bioethanol er eksempler på biobrændsler. Biomasse som halm og træflis er også biobrændsler.

Biogas

Biogas er et eksempel på biobrændsel, der fremstilles ved iltfri biologisk nedbrydning af husdyrgødning og andet organisk affald.

Biodiesel

Fremstilles ved reaktion mellem alkohol og olier/fedtstoffer fra slagteriaffald eller planter.

Bioethanol

Fremstilles ved gæring af sukker.

1. generations bioethanol fremstilles af sukker- og stivelsesholdige afgrøder som sukkerroer, sukkerrør, majs eller hvede.

2. generations bioethanol fremstilles af halm eller andre celluloseholdige produkter, hvor enzymer først nedbryder cellulosen til glukose (sukker).

Biomasse til kraftværker

Biomasse, som f.eks. halm eller træflis, findeles og brændes af i kraftvarmeværkernes kedler i stedet for kul, for at skabe damp til turbinerne.

Læs mere om energiproduktion og biobrændsler

Energiproduktion
Biobrændsler – en oversigt (denne side)
– Biobrændsler til kraftvarmeværker
– Biodiesel
— Biodiesel fra alger
– Bioethanol
— Debatoplæg: Hvorfor kører danske biler ikke på bioethanol
Biogas
— Biogas fra gylle

Forsøg og caseopgaver

Vi har samlet alle forsøg, caseopgaver og eksperimenter på én side. Under overskriften Energiproduktion finder du de relevante forsøg til dette emne.

 

Denne artikel stammer oprindeligt fra Climate Minds, som er udviklet af Experimentarium i samarbejde med Dansk Energi og Energyminds.

Mere om klima