leg i børne højde

Experimentarium for institutioner

Der er masser af lærerig leg for vuggestuer, børnehaver, SFO'er og andre institutioner på Experimentarium.

Børnehaver, vuggestuer, SFO’er og lignende institutioner kan både købe billetter og årskort.

Billetter sælges online og i billetsalget i forhallen. Årskort sælges via mailadressen skolebooking@experimentarium.dk 

Institutioner behøver ikke at booke tid inden besøget.

Billetter

Hvis jeres institution ikke har et institutions-årskort, skal I købe billetter

Pris: 50 kr. pr. stk.

Institutionsbilletter kan bruges alle dage, også weekender, ferier og helligdage.

I kan betale billetterne kontant eller med en rekvisition påført institutionens stempel og underskrift (medbring EAN og CVR-nummer).

I kan også købe billetterne direkte i webshoppen.

Institutions-årskort

Hvis I planlægger flere besøg, så giver det god mening at købe et institutions-årskort.

Kortet gælder 1 år fra første besøg.

Experimentarium udsteder institutions-årskort til institutioner med fast defineret brugergruppe, det vil sige vuggestuer, dagplejere, børnehaver og SFO’er.

Institutioner uden fast defineret brugergruppe som for eksempel væresteder, settlementer, beboergrupper, familieteams, legestuer m.fl. kan købe institutionsbilletter, men ikke institutions-årskort.

Pris pr. person ved institutions-årskort

Voksen: 410 kr.
Barn: 265 kr. 

Ved bestilling, send følgende oplysninger til skolebooking@experimentarium.dk:

  • Institutionens navn og evt. matrikel
  • Institutionens adresse
  • Institutionens telefonnummer
  • CVR-nummer
  • EAN-nummer
  • Antal børn og voksne
  • Navn, telefonnummer og e-mailadresse på kontaktperson

Vilkår for institutionskort

Institutionskortet kan benyttes én gang pr. dag.

Institutionskort gælder 1 år fra første besøg.

Kortet tilhører den institution som kortet er udstedt til og må kun bruges i arbejdsmæssig sammenhæng.

Når I kommer herud, skal pædagog/leder vise institutionskortet og dokumentation for besøget med institutionens stempel, en leders underskrift samt oplysninger om antal børn og voksne.

Et institutionskort giver adgang for det antal voksne og børn, som kortet er udstedt til. Ekstra voksne og børn tilknyttet institutionen skal købe særlige billetter til institutioner, der kan købes online og i billetsalget på Experimentarium.

Særligt for Københavns Kommune: Der kan ikke udstedes fælleskort til institutioner i samme klyngeledelse.

På Byggepladsen kan de yngste og deres forældre udforske, hvad det kræver at få tingene på en byggeplads til at dreje og bevæge sig.
Læs om Byggepladsen