Leg og lær

Experimentarium for institutioner

Der er masser af lærerig leg for vuggestuer, børnehaver og SFO'er på Experimentarium.

Institutionsbilletter

Institutionsbilletter koster 50 kr. pr. stk for både børn og voksne.*

Ønsker I som skole at betale med EAN, kontant eller betalingskort ved ankomst til Experimentarium, skal der bookes ”Betal ved ankomst” billetter.
OBS. Ved udsendelse af faktura tillægges et administrationsgebyr på 150kr.

*Institutioner uden fast defineret brugergruppe som for eksempel væresteder, settlementer, beboergrupper, familieteams og legestuer kan ikke købe institutions-årskort eller institutionsbilletter.

Institutionsårskort

Hvis I planlægger flere besøg, så giver det god mening at købe et institutions-årskort. Experimentarium udsteder institutions-årskort til institutioner med fast defineret brugergruppe, det vil sige vuggestuer, kommunale dagplejer, børnehaver og SFO’er.

Pris pr. voksen: 410 kr.
Pris pr. barn: 265 kr. 

Bestilling af årskort

Send en mail til webshop@experimentarium.dk med følgende oplysninger:

 • Institutionens navn og evt. matrikel
 • Institutionens adresse
 • Institutionens telefonnummer
 • CVR-nummer
 • EAN-nummer
 • Antal børn og voksne
 • E-mail til fakturering

Vilkår for institutionsbesøg

 • Institutionsbilletter og institutionskort kan bruges alle dage, også weekender, ferier og helligdage.
 • Institutionsbilletter og institutionskort kan kun benyttes med gyldig forhåndsbooking.
 • Institutionskortet kan benyttes én gang pr. dag.
 • Kortet tilhører den institution, som kortet er udstedt til og må kun bruges i arbejdsmæssig sammenhæng.
 • Når I kommer herud, skal pædagog/leder vise institutionskortet og dokumentation for besøget med institutionens stempel eller en leders underskrift samt oplysninger om antal børn og voksne.
 • Et institutionskort giver adgang for det antal voksne og børn, som kortet er udstedt til. Ekstra voksne og børn tilknyttet institutionen skal købe institutionsbilletter.
 • Særligt for Københavns Kommune: Der kan ikke udstedes fælleskort til institutioner i samme klyngeledelse.