Bølgetoppen

Book Klassens besøg

Sådan booker du skolebesøg på Experimentarium

Her kan du læse om priser og vilkår for skolebesøg. Bemærk, at på grund af corona har vi på Experimentarium indført en række ekstra foranstaltninger, som sikrer din og din klasses tryghed under besøget.

Skolebilletter

Skolebilletter koster 50 kr. pr. elev. 1 lærer følger gratis med 8 elever.* Lærere derudover betaler almindelig entrépris, 199 kr.

* Specialskoler og specialklasser kan medbringe 1 lærer gratis pr. elev. I skal blot medbringe dokumentation med stempel og underskrift fra skolens leder, hvor det fremgår, at I er en specialskole eller specialklasse.

Hvem kan købe skolebilletter?

Alle grundskoler og ungdomsskoler med fuldtidsundervisning, der varetager undervisning af børn og unge under 18 år, og som indgår under Folkeskoleloven, kan købe skolebilletter.

Alle ungdomsuddannelser herunder gymnasielle uddannelser (STX/HF, HTX, HHX) og erhvervsskoler (EUD, EUX, SOSU m.fl.) kan også købe skolebilletter.

OBS! SFO’er og børneinstitutioner kan ikke købe skolebilletter. Se information om institutionsbilletter.

Studierabat

Elever og studerende fra alle danske og udenlandske uddannelser kan købe studierabatbillet til reduceret pris mod, at man fremviser et gyldigt studiekort ved købet.

Prisen på studierabatbilletten er 119 kroner. Studierabatbilletten købes ved fysisk fremmøde i Experimentariums billetsalg eller ved booking gennem bookingsiden her.

Bemærk, at studierabatten ikke kan kombineres med andre rabatter som fx grupperabat.

Skoleårskort

Med skoleårskort er prisen 25 kr. pr. elev indskrevet på skolen. Har skolen mindre end 100 elever koster årskortet 2.500 kr. Ved besøg med skoleårskort følger 1 lærer gratis med 8 elever. Lærere derudover betaler almindelig entrépris, 199 kr.

Hvem kan købe skoleårskort?

Skolen skal være en grundskole eller en ungdomsskole med fuldtidsundervisning, der varetager undervisning af børn og unge under 18 år, og som indgår under Folkeskoleloven.

Læreren skal have booket besøget inden ankomst.

Bestilling af årskort

Send en mail til webshop@experimentarium.dk med følgende oplysninger:

 • Skolens navn
 • Skolens adresse
 • Skolens telefonnummer
 • EAN nr.
 • CVR nr.
 • Antal registrerede elever på skolen
 • E-mail til fakturering

Vilkår for skolebesøg

 • Alle skoler skal booke deres besøg, inden de kommer. Det gælder både skoler med skoleårskort og skoler uden skoleårskort.
 • Skolebilletter og skoleårskort kan kun benyttes på hverdage med gyldig forhåndsbooking.
 • Som lærer kan du komme på forberedelsesbesøg mod fremvisning af en gyldig forhåndsbooking.
 • Skolebilletter og skoleårskort kan ikke benyttes i weekender, på helligdage, i ugerne 7 og 42, i påske-, bededags- og pinseferierne, i skolesommerferien fra sidste lørdag i juni til medio august, samt juleferien.
 • Ved forsøg på misbrug af skolebilletter og skoleårskort, vil gruppen blive bortvist, og der vil blive sendt faktura til skolen med opkrævning af fuld entré.

Skoleværksteder

Se hvilke værksteder vi tilbyder i øjeblikket

Læs også: FAQ om skolebesøg

Mere til skoler