Energi fra havet

Man kan hente meget energi fra havet både i form af bølge- og tidevandskraft. Læs mere om energi fra havet her.

Der er meget energi at finde i havet.

Bølge- og tidevandskraft udnytter den energi, der er i havenes bevægelse. Interessen for at udvinde energi fra bølge- og tidevandskraft har igennem de seneste år været stigende i hele verden, men udviklingen er endnu ikke så langt fremme som udviklingen af for eksempel vindmøller.

Både tidevands- og bølgekraft er teknologier, som udnytter havets bevægelse, men der er tale om to forskellige naturfænomener.

Bølgernes bevægelse er svingninger, der forplanter sig i havet. Bølger flytter energi og ikke masse (vand), og derfor bliver man ikke båret af sted med bølgerne, når man er i vandet. Tidevand er en strømmede bevægelse, lige som vind og floder, der flytter masse.

Læs mere om energiproduktion

Energiproduktion
– Elektricitetsbegreber
– Fossile brændsler
– Kraftvarme
– Vindenergi
– Energi fra havet (denne side)
Vandkraft
Bølgeenergi
– Geotermisk energi
– Biobrændsler – en oversigt
– Brændselsceller
– Solenergi
– Kernekraft
– Fusionsenergi

Forsøg og caseopgaver

Vi har samlet alle forsøg, caseopgaver og eksperimenter på én side. Under overskriften Energiproduktion finder du de relevante forsøg til dette emne.

 

Denne artikel stammer oprindeligt fra Climate Minds, som er udviklet af Experimentarium i samarbejde med Dansk Energi og Energyminds.

Læs mere