Liberalisering har skabt nye aktører

Her kan du læse om samarbejdet med vores nabolande og liberaliseringen af elmarkedet, der har skabt nye aktører i elhandlen.

Det danske elmarked er en integreret del af det frie nordiske elmarked. I både Danmark og EU har myndighederne arbejdet for liberaliseringen for at fremme den frie konkurrence for både produktion og handel med el.

Handlen på engrosmarkedet for el foregår på elbørsen, Nord Pool, som muliggør handel mellem producenter og handlere. Læs mere om handlen her: Det danske elmarked.

Den fulde åbning af elmarkedet den 1. januar 2003 medførte etableringen af et samarbejde mellem den samlede danske elbranche om at opstille regler og specificere krav til de systemer, der administrerer de indbyrdes relationer mellem elhandlere, netvirksomheder, systemansvar m.v. – herunder håndtering af afregning mellem markedets aktører. Samarbejdet blev organiseret i projektet Elmarked 2003.

Liberaliseringen har skabt mange nye aktører på elmarkedet. Det vigtigste skridt i retning af et frit elmarked blev taget i 1999, da et EU direktiv bestemte den fulde liberalisering af elmarkeder. Dette førte til adskillelsen af selve ledningsnettet fra produktionen af el. Ledningsnettet er nu uafhængigt, og alle aktører på elmarkedet har lige muligheder for at bruge det.

Læs mere om energisystemer

Energisystemer 
– Elsystemet i Danmark
– Forsyningssikkerhed
– Miljø og elproduktion
– Ellagring
– Elmarkederne
— Det danske elmarked
— Liberaliseringen af elmarkedet (denne side)
– Prisfleksibelt elforbrug
– Sammentænkning af energisystemer
– Smart Grid

Forsøg og caseopgaver

Vi har samlet alle forsøg, caseopgaver og eksperimenter på én side. Under overskrifterne Energiproduktion og Energieffektivitet finder du de relevante forsøg til dette emne.

 

Kilde

Energinet.dk

Denne artikel stammer oprindeligt fra Climate Minds, som er udviklet af Experimentarium i samarbejde med Dansk Energi og Energyminds.

Mere om klima