Naturlige klimaforandringer

Naturlige klimaforandringer

Temperaturen på Jorden i dag er styret af indstrålingen fra solen og dermed strålingsbalancen for Jorden. Jordens globale klima er afhængig af jordens gennemsnitstemperatur.

Temperaturen på jorden i dag er styret af indstrålingen fra solen og dermed strålingsbalancen for Jorden. Strålingsbalancen er desuden styret af jordoverfladens beskaffenhed og atmosfærens sammensætning. Jordens globale klima er afhængig af jordens gennemsnitstemperatur.

Jordens klima har ændret sig meget gennem hele jordens levetid, helt fra lavahav (ved jordens dannelse) til næsten dybfrossen planet, hvor hele kloden var dækket af ét lag is.

Klimaet på jorden er afhængig af, hvordan fordelingen af gasser og partikler er i atmosfæren, og hvordan klodens overflade ser ud og interagerer med indstrålingen – altså overfladens beskaffenhed. Sidst men ikke mindst er klimaet afhængig af, hvordan jordens placering er i forhold til solen.

Alle disse parametre tages med i beregningerne for fremtidens klima (klimamodellerne). Det er imidlertid en uhyre vanskelig fysisk-matematisk opgave at beregne jordens fremtidige klima, da der er fysiske aspekter, som er meget vanskelige at forudsige – tænk for eksempel på dannelsen af skyer.

Klimamodeller giver derfor kun et sandsynligt fingerpeg om fremtiden, men det er usikkert, om de nuværende modeller kan anvendes til at beregne forholdene i perioder med drivhusklima. Vi kan imidlertid teste modellerne ved at sammenligne med geologiske studier af fortidens klima.

Læs mere om klimaforandringer

Naturlige klimaforandringer (denne side)
Fortidens klima
Indlandsisen
Vulkaner
Solen
Oceanerne
Skyer
Is og sne
Jordens bane omkring Solen

Menneskeskabte klimaforandringer
Fældning af træer
Partikler i atmosfæren (aoerosoler)
Gasser i atmosfæren

Forsøg og caseopgaver

Vi har samlet alle forsøg, caseopgaver og eksperimenter på én side. Under overskrifterne Basis klimaforståelse og Klimaforandringer finder du de relevante forsøg til dette emne.

 

Denne artikel stammer oprindeligt fra Climate Minds, som er udviklet af Experimentarium i samarbejde med Dansk Energi og Energyminds.

Mere om klima