Når det ikke regner

Oversvømmelser og tørke

Vand og vandets kredsløb er en central del af klimasystemet. Her kan du blive klogere på, hvordan klimaforandringerne påvirker vandets kredsløb og kan føre til både oversvømmelser og tørke.

Vand og vandets kredsløb er en central del af klimasystemet. Klimaforandringernes indflydelse på vandets kredsløb giver problemer for både naturen og for mennesker og samfund i form af oversvømmelser og tørke.

Oversvømmelser og tørke

Oversvømmelser og tørke er oftest klimatisk betingede hændelser, der er direkte eller indirekte knyttet til vandets kredsløb.

Tørke er en betegnelse, man oftest bruger, hvis et område enten:

  • gennem en lang periode har været foruden regn, eller
  • hvis der er i lange perioder fordamper mere vand fra jordoverfladen, end der falder nedbør.

Oversvømmelser kan opstå:

  • som følge af havets indtrængen på land – fx i forbindelse med stormfloder eller vandstandsstigninger
  • som resultat af perioder med kraftig og/eller langvarig nedbør
  • ved kraftig afsmeltning af sne og gletsjere i bjergrige egne, hvilket medfører oversvømmelse for foden af bjergene pga. forøget tilførsel af vand i floderne.

Både oversvømmelser og tørke er naturligt forekommende mange steder på Jorden. Nogle områder og befolkningsgrupper er særligt udsatte overfor disse hændelser, mens vi bl.a. i Danmark kun sjældent oplever alvorlige oversvømmelser eller lange perioder med tørke. Forekomsten af oversvømmelser hænger dog ikke kun sammen med de naturlige og klimatiske betingelser i et område, men også samfundsmæssige faktorer er vigtige i den forbindelse.

Tørke kan vare fra måneder til flere år og det har alvorlige konsekvenser for naturen. Konsekvensen af langvarig tørke kan være ørkenspredning eller skovbrande. Skovbrande kan være påsat af mennesker men langt de fleste bliver skabt af lynnedslag, som bliver hyppigere efterhånden som kloden opvarmes. I Sibirien er antallet af skovbrande tidoblet de sidste 20 år.

I 1970erne var 10-15 % af klodens landområder ramt af tørke. Idag drejer det sig om hele 30 %. I hvert fald halvdelen af stigningen mener man skyldes de stigende temperature her på jorden.

Klimaændringer og vand

Klimaforandringer og global opvarmning er med til at ændre på vejret, bl.a. er mængden af nedbør jo afhængig af, hvor meget vand der fordamper fra jordoverfladen og havet. På globalt plan forventer man gennemsnitligt en stigning i antallet af perioder med kraftig nedbør, selvom dette ikke gælder for alle områder. Nogle steder forventer man generelt set mere regn, mens andre steder formentlig bliver tørrere. I de områder, hvor der forventes mere regn, samt flere perioder med kraftig nedbør, vil risikoen for oversvømmelser selvsagt stige, mens områder, der forventes at få mindre regn, men hvor regnen samtidig falder kraftigt i perioder, både vil få øget risiko for oversvømmelser og tørke.

Oversvømmelse

Foto: Maya Høffding Nissen

Også vandstandsniveauet i havene bliver påvirket af klimaforandringer. Afsmeltning af indlandsisen på Grønland og i Antarktis, samt varmeudvidelsen af de øvre vandmasser i oceanerne, betyder at vandstandsniveauet stiger. FN’s klimapanel forventer en stigning på mellem 20 og 60 centimeter i løbet af dette århundrede, men flere forskere er bekymrede for, at indlandsisens accelererede afsmeltning betyder, at omfanget vil blive endnu større. Konsekvenserne af vandstandsstigninger er selvfølgelig afhængig af ændringernes omfang og tidsperspektiv, men blot stigninger på 20-30 cm kan få stor betydning for mange samfund rundt omkring på Jorden. Endvidere kan andre ændringer i klimaet, såsom øget intensivering og antal af kraftige storme eller orkaner, være med til at forstærke effekten af selv relativt beskedne vandstandsstigninger.

Læs mere om klimaforandringernes konsekvenser

Konsekvenser for naturen
Isen smelter
– Oversvømmelser og tørke (denne side)
Biodiversitet
Oceanerne

Konsekvenser for samfundet
Konsekvenser for mennesket – globalt
Landbruget
Reduceret mængde vand og føde
Tørke
Oversvømmelser
Klimaflygtninge
Sygdomme
Klimatilpasning i Danmark

Reducering af konsekvenserne
 Skybrud: Land under vand
Naturen
Geoengineering

Forsøg og caseopgaver

Vi har samlet alle forsøg, caseopgaver og eksperimenter på én side. Under overskrifterne Basis klimaforståelse og Klimaforandringer finder du de relevante forsøg til dette emne.

 

Kilder

Denne artikel stammer oprindeligt fra Climate Minds, som er udviklet af Experimentarium i samarbejde med Dansk Energi og Energyminds.

Mere om klima