varme sol stråler

Solvarme i fjernvarme

Både i Danmark og resten af Europa bruges der meget energi på at opvarme bygninger. Noget af det energi kan med fordel dækkes af solvarme.

Både i Danmark og resten af Europa bruges der meget energi på at opvarme bygninger. Helt op til 40 % af det samlede energiforbrug bruges faktisk til det formål. Meget af den varme kommer fra fjernvarme. Den europæiske solvarmeforening ESTIF har beregnet, at mindst 5 % af det varmeforbrug kan dækkes af solvarme.

Danmark er i front

Danmark er teknologisk helt på forkant i anvendelse af store solvarmeanlæg til fjernvarme. Vi har i Danmark et stort antal mindre fjern- og kraftvarmeværker (665 kraftvarmeværker og 230 fjernvarmeværker (kollektiv og privat varmeforsyning)). Hvis de begynder at anvende solvarme i deres fjernvarmeproduktion, vil de både være med til at spare atmosfæren for en masse CO2 og samtidig begrænse miljøpåvirkningerne ved energiproduktion. Der er et stort uudnyttet potentiale her.

Solvarme i fjernvarme Marstal

Her ses Europas største fjernvarmeanlæg, som faktisk ligger i Marstal på Ærø. Foto: Marstal Fjernvarme.

På flere danske kraftvarmeværker er der allerede etableret solvarmeanlæg til at supplere produktionen af fjernvarme. Som eksempel kan nævnes Brædstrup Fjernvarme, som blev indviet i august 2007, og Hillerød Kommunes Fjernvarme, som indvies i oktober 2008.

Europa skal med

Hvis 5 % af Europas varme skal komme fra solvarmeanlæg, betyder det ifølge ESTIF, at der skal anlægges 50 millioner m2 solfangere. Heraf skal de første 10 millioner m2 være klar i 2020. Det betyder, at der skal informeres massivt om det til både værker og leverandører. Det er præcis, hvad et EU udredningsprojekt kaldet SDHtake-off (SDH – solar district heating (sol-fjernvarme)) er i gang med. Målet er, at der på langt sigt skal produceres 100 PJ fjernvarme fra solvarme.

Projektet bruger lande som Danmarks mangeårige erfaring med solvarme til at skabe retningslinjer og støtte, som skal formidles til fjernvarmeværker rundt i Europa, så de også kan se pointen i at supplere fjernvarmeproduktionen med solvarme.

Solvarme i fjernvarme

Oversigt over verdens største solvarmeanlæg, der opererer i kombination med fjernvarme.

Oversigt over verdens største solvarmeanlæg, der opererer i kombination med fjernvarme.

Læs mere om energiproduktion og solenergi

Energiproduktion
– Solenergi
— Solvarmeanlæg
— Solceller
— Solvarme i fjernvarme (denne side)

Forsøg og caseopgaver

Vi har samlet alle forsøg, caseopgaver og eksperimenter på én side. Under overskriften Energiproduktion finder du de relevante forsøg til dette emne.

 

Kilder

SolarCAP
Solar District Heating EU

Denne artikel stammer oprindeligt fra Climate Minds, som er udviklet af Experimentarium i samarbejde med Dansk Energi og Energyminds.

Mere om klima