Det gode besøg

Ideer til før, under og efter besøget på Experimentarium

Det nye Experimentarium i Hellerup er stort, og der er rigtig mange muligheder. Her er ideer til, hvad du som lærer kan overveje før, under og efter dit og klassens besøg.

Før besøget

Praktiske informationer

Experimentarium er hele Danmarks science center. Vi har været tankevækkende siden 1991 og udforsket verden gennem naturvidenskab og teknologi sammen med millioner af børn og voksne.

Vi tror på, at viden og nysgerrighed spirer bedre, hvis gæsterne selv har en finger med i spillet. Derfor må alt røres på Experimentarium, og derfor går læring og leg altid hånd i hånd.

Bestem formål og fagligt indhold

Få forventningsafstemt og talt med kollegaer og elever om hvad formål og mening er med besøget. Er besøget en appetitvækker i starten af et undervisningsforløb, et input undervejs, en perspektiverende oplevelse som afslutning på et undervisningsforløb eller en social tur?

Tal om, hvad eleverne skal lære

Hvad skal eleverne lære? Hvad kan Experimentarium tilbyde før, under og efter besøget? Hvilke faglige metoder skal eller kan eleverne anvende under besøget? Eleverne kan formulere deres forventninger, hypoteser og spørgsmål.

Organiser dagen

Hvem arbejder sammen med hvem? I hvilket tidsrum arbejder I fagligt? Hvornår holder I pause? Hvad forventer elever og lærer af hinanden? Hvad vil eleverne ellers gerne opleve? Hvordan kan eller skal eleverne dokumentere deres oplevelser?

Hvordan kommer vi til Experimentarium?

Brug Rejseplanen og se endvidere kort og muligheder for transport her.

Under besøget

En god oplevelse for alle

Besøget skal være en god oplevelse for både læreren og eleverne, og et sted hvor det faglige stof formidles på andre måder end på skolen og sættes i en ny kontekst. Giv dig selv og eleverne tid og mulighed til at reflektere over jeres oplevelser.

Aktiv deltagelse

Medvirk til at alle elever får noget ud af besøget og vær et godt eksempel. Vær selv nysgerrig, aktiv, spørgende og interesseret. Lad gerne eleverne styre slagets gang og tal med dem om, hvordan de har struktureret dagen. Hjælp dem med at huske aftaler og holde sig til planen. Tal om relevante fagbegreber.

Hvordan opfører vi os som gæster på Experimentarium?

Vi vil gerne give alle en god oplevelse. Derfor forventer vi, at du som lærer holder opsyn med dine elever, og at de ved, at vi på Experimentarium tager alle hensyn til hinanden. Du er som lærer ansvarlig for dine elever – fra I kommer, til I går.

Hvem vil vi møde?

Der vil være udstillingspiloter i hele huset, der kan hjælpe med praktiske og faglige spørgsmål fra dig og din klasse.

Hvordan finder vi rundt?

I vil få udleveret et kort over huset ved indgangen, så I kan orientere jer i husets to udstillingsniveauer, se hvor toiletterne er og finde picnic området på udstillingsniveau 1.

Efter besøget

Refleksion

Tal om uforberedte oplevelser og informationer fra besøget. Sammenknyt oplevelserne til de forventninger, hypoteser og spørgsmål eleverne havde inden besøget.

Faglig formidling og diskussion

Lad eventuelt eleverne formidle og diskutere fagligt stof, resultater og erfaringer for resten af klassen eller i grupper. Arbejd videre med det faglige stof. Brug eventuelt Experimentariums tilbud.

Evaluér besøget

Hvad fik I ud af besøget? Hvad fungerede godt – både fagligt og praktisk? Er der tegn på, hvad eleverne har lært i forhold til det faglige formål og stof? Er der noget, der skal planlægges anderledes, næste gang I skal besøge Experimentarium?

Film: Verdens bedste tur

I samarbejde med Skoletjenesten har Experimentarium produceret en komisk kortfilm om, hvor galt det kan gå, når planlægningen går i fisk. Den kan du se her: