Moms gi'r mere

Delvis momsfritagelse giver meget mere Experimentarium

Delvis momsfritagelse hjælper os med at indfri Experimentariums formål med at vække børn og unges nysgerrighed for naturvidenskab, teknologi og bæredygtighed.

Experimentarium er en privat erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål. Siden 1991 har vi arbejdet for at indfri vores formål med at vække børn og unges nysgerrighed for naturvidenskab, teknologi og bæredygtighed. Gennem årene har over 10 millioner børn, unge og voksne besøgt Experimentarium og vores skiftende udstillinger.

Experimentarium er non-profit

Experimentarium er ”non-profit”, hvilket vil sige, at vi alene arbejder for at indfri vores formål og for at skabe en bæredygtig forretning, der gør det muligt for os at styrke og udvikle Experimentarium.

Vi får støtte til udviklingen af nye udstillinger og oplevelser fra fonde og virksomheder, der ønsker at hjælpe os i arbejdet for at indfri vores formål. Den støtte er uvurderlig – uden den ville der ikke være et Experimentarium!

Vi får også offentlig støtte under finanslovens tilskudsordning for Videnspædagogiske Aktivitetscentre i anerkendelse af vores store og vigtige indsats for skolerne, hvor Experimentarium tiltrækker besøg af op mod 100.000 skolebørn om året.

Vi skal selv tjene penge til driften af Experimentarium

Experimentarium har 165 medarbejdere, der i fællesskab udvikler og driver vores attraktion 365 dage om året. Langt hovedparten af denne opgave løser vi for penge, vi selv tjener.

Hovedparten af vores indtjening kommer fra salget af entrébilletter. Dertil kommer salget af varer i vores butik samt indtægter fra parkering, udlejning af lokaler samt afholdelse af møder og konferencer. Forpagtningsafgiften fra vores spisested SMASK udgør også en vigtig indtægt, og lejlighedsvis bygger vi udstillinger og designer oplevelser for andre.

Kernen, der binder alle forretningsområderne sammen, er den helt unikke Experimentarium-oplevelse, hvor leg og læring går i ét. På samme vis indgår indtægterne fra alle forretningsområderne samlet til arbejdet med at indfri vores formål.

Se hvordan vores indtægter er fordelt i årsberetningen

Delvis momsfritagelse giver mere Experimentarium

Experimentarium har en sammensat forretning, hvor der både indgår momsfrie og momspligtige aktiviteter.

Fordi Experimentarium er en godkendt, privat erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål, har vi mulighed for at opnå delvis momsfritagelse. Det betyder, at vi får en procentuel fritagelse for moms, udregnet efter forholdet mellem udgifterne til de momsfrie og momspligtige aktiviteter.

Årligt beløber det sig til en momsbesparelse på ca. 1 million kroner, som vi kanaliserer direkte ind i arbejdet for at indfri vores formål – og det kan virkelig mærkes!

Støt Experimentarium – det gør en kæmpe forskel!

En betingelse for den delvise momsfritagelse er, at Experimentarium årligt modtager over 100 donationer fra gavegivere, som hver yder en årlig donation på minimum kr. 200. Modtagelsen af donationer har vi organiseret i Experimentariums Venneforening.

Ønsker du at støtte os i det fortsatte arbejde med at vække børn og unges nysgerrighed for naturvidenskab, teknologi og bæredygtighed og på den måde hjælpe os til delvis momsfritagelse?

Vi modtager med stor taknemmelighed din donation på minimum kr. 200 på Mobilepay nr. 675770 til Experimentariums Venneforening. Det gør en million kroner til forskel!