Foto: David Trood

Girl's Day in Science

Hvorfor skal vi have en Girl’s Day in Science?

På Girl’s Day in Science 2017 gør vi en særlig indsats for at inspirere piger til at uddanne sig inden for naturvidenskab og teknologi, og vise dem konturerne af en karriere, som kan blive deres.

I dag, den 30. august, er det Girl’s Day in Science 2017, hvor vi gør en særlig indsats for at inspirere piger til at uddanne sig inden for naturvidenskab og teknologi, og vise dem konturerne af en karriere, som kan blive deres.

Det handler grundlæggende om at tænde for den lille nysgerrigheds-dynamo i deres hoveder, som får dem til at tænke, at naturvidenskab og teknologi faktisk er ret spændende at beskæftige sig med.

I alt 30 danske virksomheder, science centre og uddannelsesinstitutioner slår dørene op for 1.400 piger fra folkeskoler og gymnasier. Girl’s Day in Science 2017 er arrangeret af det landsdækkende skole-virksomhedsnetværk Jet-Net.dk, som igen drives af Naturvidenskabernes Hus.

Experimentarium deltager naturligvis i Girl’s Day in Science 2017. Vi har i dag besøg af 46 piger og deres lærere fra Nørrebro Park Skole. De skal prøve kræfter med formidling af naturvidenskab og teknologi. En opgave, der til hver en tid er en vigtig del af en naturvidenskabelig karriere.

Formidling er samtidig Experimentariums kerneopgave. Vi arbejder for at tænde en gnist i børn og unge og gøre dem nysgerrige på verden omkring os. Det gælder i øvrigt både piger og drenge. For vi har hårdt brug for dem alle sammen – uanset køn.

Kun knap 15 procent af 15-årige danske skoleelever forventer at arbejde i et job med naturvidenskabeligt indhold som voksen. Det viser seneste PISA-undersøgelse (2015). Det er 10 procentpoint under OECD-gennemsnittet. Den slags tal får det til at løbe koldt ned af ryggen! Især når man ved, at virksomhederne tørster efter kvalificerede kandidater med naturvidenskabelig og teknisk baggrund.

Hvorfor så kun pigerne?

Ja, hvorfor skal pigerne egentlig have en hel dag for sig selv på Experimentarium?

Pigerne har jo allerede distanceret drengene, når det gælder uddannelse. Dette års samlede optag på uddannelser, gennem den koordinerede tilmelding, viser således en tydelig overvægt af unge kvinder – i alt 36.658 optagne kvinder mod 28.507 optagne mænd.

Når vi i dag inviterer pigerne ind er det fordi, vi ønsker, at pigerne får en oplevelse, der kan inspirere netop dem til at uddanne sig til en fremtid indenfor naturvidenskab og teknologi. Pigernes store lyst til at uddanne sig skal simpelthen spores i retning af naturvidenskab og teknologi. De udgør et potentiale, vi ikke må gå glip af.

Al naturvidenskab er for piger

Samtidig handler det om at modarbejde de kulturelle stereotyper, som gør, at pigerne vælger naturvidenskab og teknologi fra, og at der stadig er lommer af uddannelser, hvor pigerne er næsten usynlige.

Når vi dykker ned i tallene fra den koordinerede tilmelding til uddannelser, ses det, at der stadig er en stor overvægt af studerende med XY-kromosomer, når der undervises i fag som fx fysik, matematik, IT, robotteknologi, byggeteknologi mv. De fag går pigerne bare generelt i en bue udenom.

Som man kunne læse hos Videnskab.dk for nylig, så har den amerikanske professor ved UCLA, Linda Sax, forsket i hvorfor det er sådan. Hun konkluderer, at piger, generelt set, opfatter sig som mindre kompetente end drenge, når det gælder fag som matematik og IT. Som artiklen understreger, præges pigernes opfattelse af egne kompetencer, og dermed deres valg af uddannelse, af kulturelle stereotyper: En IT-specialist er en mand, og det er en softwareudvikler og en kvantefysiker også.

Sådan skal det ikke blive ved med at være!

Girl’s Day in Science handler derfor også om at synliggøre bredden i naturvidenskab og teknologi for pigerne. For al naturvidenskab er naturligvis for piger!

En genvej over for pigerne er at udnytte indgangsvinkler, der vækker deres nysgerrighed. Perspektivering til eksempelvis bæredygtighed, sundhed eller kommunikation kan være med til at åbne op for bredden af fag og styrke forståelsen af egne kompetencer. Det er i det lys, at vi på Experimentarium knytter an til netop formidling af naturvidenskab og teknologi på Girl’s Day in Science 2017.

Vores opfordring i dag er, at vi som personlige rollemodeller, på uddannelses- og oplevelsesinstitutioner og som samfund arbejder for at sætte strøm til pigernes nysgerrigheds-dynamo, hver gang lejligheden byder sig. Det er indsatsen værd – både for dem og for os!

Læs mere om Girl’s Day in Science 2017 her.

LINKS:

Videnskab.dk: Piger opdrages til at fravælge IT

Om Girl’s Day in Science