Drej Bøj Stræk

Led efter led: Undervisningsforløb til Under huden

7. -9. klasse, biologi
Varighed ca. 6 lektioner inkl. 1 1/2 times arbejde under besøget.
Emneord: Bevægelsesapparatet, led, ledtyper, modeller, kroppen, fysiologi.

Formål

I forløbet Led efter led opnår eleverne en grundlæggende indsigt i sammenhængen mellem led og bevægelser ved at undersøge bevægeapparatet med afsæt i ledmodeller. Målet med arbejdet er, at eleverne kan vurdere modellernes formål og anvendelighed og der igennem udvikle deres modelleringskompetence som del af deres naturfaglige kompetence. Bevægelse af led og fysisk træning kan forebygge og behandle mange skader og sygdomme i led.

Fælles mål

7.-9. klasse: biologi

Kompetenceområde: Undersøgelse, Krop og sundhed, fase 2,
Kompetenceområde: Modellering, Modellering i naturfag, fase 2 og 3
Kompetenceområde: Modellering, Krop og sundhed, fase 1

Læringsmål for undervisningsforløbet

  • Eleven kan undersøge, hvordan ægte led i kroppen bevæges og benævne hængsel-, kugle- og drejeled.
  • Eleven kan vurdere forskellige led-modellers formål, anvendelighed og begrænsninger.
  • Eleven kan med afsæt i en model forklare sammenhængen mellem skelet, muskler og nervesystem ved bevægelser.

Forløbet består af:

  • En video, der introducerer udstillingen Under huden, som forløbet Led efter led er en del af.

  • En video, der introducerer eleverne til bevægeapparatet, der består af skelet, muskler og nerver.

Organisering og lærerens rolle

Som lærer er det dig, der står for forløbet før, under og efter besøget på Experimentarium. Som lærer kan du selv medvirke til, at alle elever får noget ud af besøget. Vær selv et godt eksempel ved at være nysgerrig, aktiv, spørgende og interesseret.

Du bør som lærer opholde dig ved de tre aktiviteter Mekaniske led, Skelet- og muskelmodel og Er du fleksibel? i udstillingen Under huden og støtte elevernes selvstændige undersøgelsesproces. Eleverne skal selv undersøge og afprøve modellerne og reflektere over spørgsmålene, men nogle af dem kan have brug for at blive guidet, særligt i brugen af aktiviteten Er du fleksibel?

Det er en fordel at dele eleverne i grupper af tre til fire elever hjemmefra, så disse elever arbejder sammen i forberedelsen og under besøget. Det er vigtigt, at de noterer individuelt i spørgeskemaet.

Der kan være to grupper i gang ved aktiviteterne. Lav evt. en turnusordning for undersøgelserne hjemmefra. Det tager ca. 20 minutter for en gruppe at gennemføre alle tre aktiviteter. De øvrige grupper kan gå på opdagelse i resten af udstillingen Under huden, mens de venter på at komme til eller få pulsen op på PulsTorvet, udstillingen ved siden af Under huden.

Du kan læse mere om, hvordan du som lærer sikrer, at I får en god oplevelse på Experimentarium:

Få flere ideer til det optimale besøg på Experimentarium

Om forløbet

Experimentarium og Københavns Professionshøjskole har sammen udviklet dette undervisningsforløb med metoden Flipped Learning som inspiration. Forløbene henvender sig til skoleelever og har en aktiverende og undersøgelsesbaseret tilgang. Læringsforløbet tager afsæt i Fælles Mål.

Læs mere om Flipped Learning-forløbene