Dans Ende Lys

Lys og farver: Undervisningsforløb til Lyslabyrinten

7. -9. klasse, fysik/kemi
Varighed ca. 5 - 6 lektioner inkl. 1 times arbejde under besøget.
Emneord: Farver, lys, refleksion, absorption, additiv farveblanding, subtraktiv farveblanding, CMYK-farvesystem, RGB-farvesystem.

Formål

I undervisningsforløbet Lys og farver kan eleverne gennem egne undersøgelser lære, at farvet lys blandes additivt, mens farvefiltre og maling blandes subtraktivt. De lærer også om farvesystemerne CMYK, der bl.a. bruges i farveprintere, og RGB, der bl.a. bruges til computer- og mobiltelefonskærme.

Fælles mål

7.-9. klasse, fysik/kemi

Kompetenceområde: Undersøgelse, Undersøgelse i naturfag, fase 3
Kompetenceområde: Undersøgelse, Partikler, bølger og stråling, fase 1
Kompetenceområde: Modellering, Modellering i naturfag, fase 1
Kompetenceområde: Perspektivering, Partikler, bølger og stråling fase 1
Kompetenceområde: Kommunikation, Argumentation, fase 1, 2 og 3

Læringsmål for undervisningsforløbet

 • Eleverne skal opdage, hvordan lys kan blandes og filtreres bort.
 • Eleverne skal lære om sammenhænge mellem lys og farver.
 • Eleverne skal lære farverne cyan og magenta at kende.
 • Eleverne skal forstå forskellene på og sammenhængen mellem additiv og subtraktiv farveblanding.
 • Eleverne skal indse, at sådanne lys- og farvefænomener også kan opleves i hverdagen.
 • Eleverne skal lære om farvesystemerne RGB og CMYK.
 • Eleverne skal kunne sætte ord på og debattere naturfaglige fænomener.
 • Eleverne skal kunne vurdere naturfaglige udsagn.
 • Eleverne skal kunne opstille og diskutere en naturfaglig hypotese.

 Forløbet består af:

 • En video, der introducerer udstillingen Lyslabyrinten:

 • En video, der introducerer eleverne for den problemstilling, som de skal arbejde med i forløbet Lys og farver. Videoen introducerer med vilje ikke fagbegreber om lys, farver og farveblanding, da den har til formål at engagere eleverne i problemstillingen og koble den til hverdagsoplevelser.

Organisering og lærerens rolle

Som lærer er det dig, der står for forløbet før, under og efter besøget på Experimentarium. Som lærer kan du selv medvirke til, at alle elever får noget ud af besøget. Vær selv et godt eksempel ved at være nysgerrig, aktiv, spørgende og interesseret.

Du kan med fordel dele eleverne i grupper hjemmefra. Den bedste dynamik og re eksion kommer ved, at eleverne undersøger og diskuterer i mindre grupper (ca. tre i hver gruppe). Alle elever skal notere individuelt i spørgeskemaet.

Under besøget skal du helst opholde dig nær rummet med Lys og farver. Eleverne skal selv undersøge opstillingerne og reflektere over spørgsmålene, men nogle af dem kan have brug for at blive guidet.

Det er hensigtsmæssigt at lade en gruppe ad gangen lave undersøgelser i rummet med Lys og farver. Du kan evt. hjemmefra lave en turnusordning for undersøgelserne. Det tager ca. 15 minutter for en gruppe at gennemføre.

Når I skal gennemføre opgaverne undervejs i besøget, skal I være opmærksomme på, at der kan være mange i udstillingen. Derfor kan du med fordel lade eleverne lave det undersøgende arbejde undervejs, i eller som afslutning på jeres besøg. Du kan læse mere om, hvordan du som lærer sikrer, at I får en god oplevelse på Experimentarium:

Få flere ideer til det optimale besøg på Experimentarium

Om forløbet

Experimentarium og Københavns Professionshøjskole har sammen udviklet dette undervisningsforløb med metoden Flipped Learning som inspiration. Forløbene henvender sig til skoleelever og har en aktiverende og undersøgelsesbaseret tilgang. Læringsforløbet tager afsæt i Fælles Mål.

Læs mere om Flipped Learning-forløbene

Andre forløb til udskolingen