Leg Med Vand

Diger og porte: Undervisningsforløb til Stranden

7. -9. klasse, geografi og fysik
Varighed ca. 6 lektioner inkl. ca. 1 1/2 times arbejde under besøget.
Emneord: Energi, interessemodsætninger, udnyttelse af naturgrundlaget, naturgrundlagets betydning for menneskers levevilkår.

Formål

I forløbet Diger og porte arbejder eleverne med potentiel energi i vand. Eleverne skal foretage målinger så den potentielle energi i vandstrømmen kan beregnes. De skal undersøge, om nogle opstillinger giver en bedre potentiel energiudnyttelse end andre, og de kan fx perspektivere til naturgrundlagets indflydelse på energiproduktion og energiproduktionens indflydelse på naturgrundlaget. Det vil være oplagt at inddrage øvelsen i et tværfagligt forløb mellem eksempelvis fysik og geografi.

Fælles mål

7.-9. klasse: geografi

Kompetenceområde: Undersøgelse, Undersøgelser i naturfag, fase 1 og 2
Kompetenceområde: Perspektivering, Perspektivering i naturfag, fase 2

Læringsmål for undervisningsforløbet

  • Eleven kan foretage en stilladseret, systematisk dataindsamling
  • Eleven kan finde og diskutere fejlkilder i dataindsamlingen
  • Eleven kan designe og udføre en systematisk undersøgelse

Undervisningsforløbet består af:

  • En video, der introducerer tankerne bag udstillingen Stranden.

  • En video, der introducerer den undersøgelse, eleverne skal foretage i aktiviteten Diger og porte.

Organisering og lærerens rolle

Som lærer er det dig, der står for forløbet før, under og efter besøget på Experimentarium. Når I skal gennemføre opgaverne undervejs i besøget, skal I være opmærksomme på, at der kan være mange i udstillingen. Derfor kan du med fordel lade eleverne lave det undersøgende arbejde undervejs, i eller som afslutning på jeres besøg.

For at få mest muligt ud af forløbet, er det meget vigtigt, at du og eleverne bruger spørgeskemaet aktivt, både i før-fasen men i særdeleshed også i under- og efter-fasen.

Vi anbefaler, at eleverne hjemmefra er delt i grupper på to til tre elever. Under besøget kan du lade to grupper arbejde i opstillingen ad gangen. De øvrige elever kan gå på opdagelse i resten af udstillingen Stranden. Lav evt. en turnusordning hjemmefra.

Selvom eleverne arbejder i grupper, er det er vigtigt, at de noterer individuelt i spørgeskemaet. Vi anbefaler, at eleverne medbringer papir og blyant eller lignende, selvom I bruger digitale spørgeskemaer.

Det er vigtigt, at I medbringer en lineal eller en tommestok, der er minimum 35 cm lang. Måleredskaberne skal kunne tåle at blive våde.

For at finde vandets hastighed, skal eleverne desuden bruge et stopur. Hvis I har en vandstrømsmåler på skolen, kan I eventuelt medbringe den i stedet. Et eksempel på hvordan en undersøgelse kan struktureres, fremgår af spørgeskemaet.

Som lærer kan du selv medvirke til, at alle elever får noget ud af besøget. Vær selv et godt eksempel ved at være nysgerrig, aktiv, spørgende og interesseret. Du kan læse mere om, hvordan du som lærer sikrer, at I får en god oplevelse på Experimentarium:

Få flere ideer til det optimale besøg på Experimentarium

Om forløbet

Experimentarium og Københavns Professionshøjskole har sammen udviklet dette undervisningsforløb med metoden Flipped Learning som inspiration. Forløbene henvender sig til skoleelever og har en aktiverende og undersøgelsesbaseret tilgang. Læringsforløbet tager afsæt i  Fælles Mål.

Læs mere om Flipped Learning-forløbene

Andre forløb til udskolingen