Christina Fromberg

Undervisningsforløb til Under Huden

Forløbet henvender sig til 7. klasse, biologi.
Varighed ca. 7 lektioner (2 lektioner på Experimentarium)
Emneord: Undersøgelseskompetence, naturfaglige undersøgelsesmetoder, dataindsamling, kroppen, nysgerrighed.

Formålet med dette forløb er at styrke elevernes nysgerrighed og undersøgelseskompetence.

I forløbet skal eleverne bruge ”undersøgelsescirklen”, når de arbejder med naturfaglige undersøgelsesmetoder. I forløbet bruges kroppen som genstand for dataindsamling.

Fælles mål 

7. – 9. klasse: Biologi

Kompetenceområde: Undersøgelse
Undersøgelse i naturfag, fase 1

  • Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold
  • Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger

Krop og sundhed, fase 2

  • Eleven kan undersøge bevægeapparat, organer og organsystemer ud fra biologisk materiale
  • Eleven har viden om menneskets bevægeapparat, organsystemer og regulering af kroppens indre miljø.

 

Link til hele forløbet. Du skal anvende dit UNI-login.

Brug af forløbet før, under og efter besøget

Forløbet kan anvendes før, under og efter besøget i udstillingen Under huden. I hele forløbet bruger eleverne med ”undersøgelsescirklen”, når de arbejder med naturfaglige undersøgelsesmetoder.

Illustration: Clio Online, Sys Abrahamsen

Inden besøget skal eleverne læse en tekst om undersøgelsescirklen og bagefter afprøve den. Eleverne skal også læse en artikel om kroppen fra hvile til aktivitet. Herefter bliver der sat fokus på at lære eleverne at formulere en hypotese. De skal bruge deres hypotese i det videre arbejde.

Under besøget på Experimentarium i udstillingen Under huden kan eleverne undersøge og udforske deres krop gennem forskellige undersøgelser og få svar på en masse spørgsmål om hvordan hjernen, musklerne, skelettet og blodkredsløbet fungerer. Måske får de bekræftet deres hypoteser, men de bliver helt sikkert klogere på, hvad der foregår under huden og oplever, at selvom alle mennesker er forskellige og unikke, så har vi alligevel meget til fælles.

Der er to dissektioner i Under huden: Øjedissektion og dissektion af fordøjelsessystemet. Tjek programmet i huset, når I ankommer eller her på siden.

Efter besøget skal eleverne forberede en præsentation af deres undersøgelser fra Experimentarium. Elevernes resultater og eventuelle konklusioner fremlægges for klassen, så de bliver styrket i deres formidling. Til sidst evalueres forløbet i fællesskab i klassen, hvor der igen sættes fokus på undersøgelsescirklen.

Forløbet kan også gennemføres uden at tage på Experimentarium. Hvis I vælger at arbejde med forløbet hjemme på skolen, skal eleverne undersøge kroppen med de aktiviteter, der er lagt ind i forløbet under sporet “Vi skal arbejde hjemme på skolen”.

Forberedelse og lærerens rolle

Som lærer er det dig, der står for forløbet før, under og efter besøget på Experimentarium. Når I skal gennemføre opgaverne undervejs i besøget, skal I være opmærksomme på, at der kan være mange i udstillingen. Derfor kan du med fordel lade eleverne lave det undersøgende arbejde undervejs, i eller som afslutning på jeres besøg.

Som lærer kan du selv medvirke til, at alle elever får noget ud af besøget. Vær selv et godt eksempel ved at være nysgerrig, aktiv, spørgende og interesseret. Du kan læse mere om, hvordan du som lærer sikrer, at I får en god oplevelse på Experimentarium:

Få flere ideer til det optimale besøg på Experimentarium

Om forløbet

Experimentarium og forlaget Clio Online har sammen udviklet undervisningsforløb til flere udstillinger. Undervisningsforløbene henvender sig til skoleelever og har en aktiverende og undersøgelsesbaseret tilgang og tager afsæt i Fælles Mål.

Læs mere om samarbejdet med Clio Online her

Skærmbillede 2017-12-15 kl. 12.20.43