Det periodiske system

radio aktiv

Det periodiske system

Nogle grundstoffer er lette, andre er tunge. Nogle er farlige, andre helt uskadelige. Fælles for dem alle er, at de er uendeligt små, men rummer alle fantastiske egenskaber.

Hydrogen, Lithium, Helium, Beryllium. Jordens grundstoffer er kemiske byggeklodser, og med dem kan man bygge alt.

Hvad er det periodiske system?

Det periodiske system er en systematisk sortering af grundstofferne efter atomnummer. Det periodiske system er bygget op i grupper: Hovedgrupperne 1-18 svarer til de lodrette søjler i systemet. De vandrette rækker kaldes ”perioder”.

Grundstofferne der står i samme gruppe, har kemiske egenskaber der er sammenlignelige, fx er alle grundstoffer i hovedgruppe 18 ædelgasser, mens de i hovedgruppe 17 alle er halogener.

Hvad bruger vi systemet til?

Det korte svar: mange ting. Vi bruger blandt andet det periodiske system til at forstå og forudsige, hvordan og hvor nemt grundstofferne reagerer med hinanden. Vi kan også bruge systemet til at se om grundstofferne er radioaktive.

Det bruges blandt andet til at udvikle nye teknologier, medicin, fødevareproduktion og nye materialer.

Det periodiske system

Foto: Colourbox

Sådan opstod det periodiske system

Det var Dmitrij Mendelejev, der i 1869 opstillede et skema over alle, de dengang kendte, grundstoffer, og efterlod tomme pladser på steder, hvor han dengang forventede at der skulle være et endnu ukendt grundstof.

Forstå fysikken bag det periodiske system

Det var danske Niels Bohr, der i 1913 fremsatte sin atomteori og hermed gav en teoretisk forklaring på grundstoffernes opførsel. Niels Bohr opstillede en teori om, at et atom er bygget op af en kerne med protoner og nogle gange neutroner.

Det periodiske system i dag

Systemet har i sin grundstruktur, ikke ændret sig siden 1869. Dog er det periodiske system, i takt med at der er kommet nye grundstoffer til, blevet justeret til det system vi kender i dag. Der findes 94 naturlige grundstoffer, fra det letteste grundstof brint til det tungeste plutonium.

Er du fan af det periodiske system? Vi har et bredt udvalg af varer med det periodiske system.

Bliv klogere på fysik