Hvad består partikler af?

I tilknytning til undervisningsforløbet om Big Bang finder du her materialet til emnet HVAD BESTÅR PARTIKLER AF?

Her zoomer vi ind på menneskekroppen og finder de mindste byggesten, vi kender i dag. Se hvor mange partikler, der udgør en person og undersøg, hvordan energi og stof hænger sammen. Er en partikel en ting eller ren energi?

Quark – Puslespil

Aktivitet: Print og klip kvarkerne ud. Hvilke kvarker hører sammen?

Download materialet

Kvantespring – i det 20. århundrede

Lettilgængelig tekst med flotte billeder og god grafik, der handler om historien om partikelfysik og CERN. 18-sider fra bogen er her udvalgt.

Indeholder: CERNS fødsel; Partikelfysik anno 1954; Kræfterne; Nye partikler kommer til, Acceleratorer; Detektorer, Boblekammeret; Multiwire kamre; Historien om kvarker; kvarker ses med elektronstråler; Supersynchrotroner og kolliderende stråler;  Charm; Bottom og top kvarkerne, Historien og leptonerne; Historien om Bosonerne, LEP-acceleratoren; Løse ender; LHC – det næste skridt.

Af Peter Hansen, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet. Fysik Forlaget. Dansk.

Download materialet

Partikelfysik

Godt og grundigt undervisningsmateriale på A-niveau med tekst og opgaver til særligt interesserede.
 Kan f.eks. bruges til studieretningsprojekter

Indeholder: Partikelfysik – hvad ved vi?, Byggestenene: Kvarker; leptoner og deres antipartikler; Naturens fundamentale kræfter; Standardmodellens succeser; Standardmodellens mangler; Accelerator fysik; Detektorer; Relativitetsteori – fra partikelfysikkens synspunkt; Big Bang og kosmologi.

Af Esben Klinkby, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet. 73 sider. Dansk.

Download materialet

Plakat: Standardmodellen

Overskuelig og grafisk flot plakat, der fylder en side.
 Plakaten giver en indførelse i elementarpartikler og interaktioner; kvarker, leptoner og bosoner; stof og antistof.

Let tilgængelig.
 Engelsk.

Download materialet

Plakat: Kernefysik

Overskuelig og grafisk flot plakat, der fylder en side.

Plakaten giver en indførelse i atomkernens opbygning; Universets udvidelse, Kerne-energi, Radioaktivitet; Anvendelse af radioaktivitet (røgalarmer, kernekraftværker, kræftmedicin, MR-skanninger, historisk datering og udforskning af rummet).

Forholdsvis let tilgængelig. Engelsk.

Download materialet

Plakat: Partikler

Flot, illustrativ og meget enkel A4 plakat, som er en introduktion til partikelfysik. Hvad er de mindste partikler, der findes?

Af Mike Green. Sprog: Engelsk.

Download materialet

Plakat: Om stof

Flot, illustrativ og pædagogisk A4 plakat om standardmodellen: Kvarker, leptoner, antistof og kræftbærende partikler.

Af Mike Green. Sprog: Engelsk.

Download materialet

Plakat: Kræfter

Flot, illustrativ og pædagogisk A4 plakat om naturens kræfter: Tyngdekraften, den elektromagnetiske kraft, den svage kernekraft og den stærke kernekraft. Kraftoverførende partikler.

Af Mike Green. Sprog: Engelsk.

Download materialet

Big Bang skolematerialer