klima venlige ting

Dine ting har 5 livstrin

Tænker du over, hvordan dine ting er blevet produceret? Bliv klogere på dine tings livstrin, og hvordan du køber klimavenlige ting fremover.

Dine ting har et liv i 5 trin

Har du tænkt over, at dit tøj og dine ting havde et liv, før de kom ind i dit hjem? Og at du bidrager til den rejse, de har foran sig?

Hver eneste ting, du ejer, har et liv i 5 trin:  

  1. Udvinding af råmaterialer som for eksempel træ, metal, mineraler eller olie.  
  2. Forarbejdning og produktion, hvor man bruger energi, vand og kemikalier til at bearbejde råmaterialerne.  
  3. Transport af den færdige ting med lastbil, båd, tog eller fly.  
  4. Brug af tingen, hvor den påvirker omgivelserne. For eksempel når telefonen bruger strøm eller dine bukser bliver vasket.
  5. Affaldsbehandling, når tingen enten ryger på forbrændingen eller genanvendes.  

Hvert trin koster CO2e i mere eller mindre grad afhængigt af produktet. Derfor skal vi både tænke over, hvor meget vi forbruger, hvordan vores forbrugsting er produceret, og hvordan vi kan bruge tingene lidt smartere.  

Hvordan får du klimavenlige varer?

Når du køber noget nyt, kan du sænke dit klimaaftryk ved at kigge på produktionen, af den vare du køber. Det er en fordel, hvis producenterne har tænkt cirkulært fremfor lineært, allerede da de designede varen. Så vil CO2e-omkostningerne ved varen nemlig blive lavere.  

Cirkulært design betyder, at produktet lever længe og kan genanvendes, når det ikke kan bruges mere. Ting skal være holdbare og kunne skilles ad og repareres og opgraderes. Kemien skal også ud af vores produkter. Jo renere en råvare er, desto flere gange kan det materiale, som produktet indeholder, genanvendes uden fare for mennesker og miljøet.  

Mange ting i dag har et lineært design. Det betyder, at de kun holder i kort tid og ikke kan repareres. I dag er det kun 10 % af de råvarer, vi får fra naturen, der bliver genanvendt til at lave nye produkter. De sidste 90 % bliver til affald. Derfor er det en god idé at kigge på, hvordan din ting produceres, før du køber den. Kig efter Svanemærket eller EU-blomsten for produktion med omtanke.

Politikerne kan også hjælpe. De kan stille krav om at prioritere cirkulære designs og reduktion af CO2e-omkostninger i produktionen. Fx diskuterer politikerne lige nu Europæiske standarder for, hvor meget CO2e en vare må udlede. På den måde kan der komme flere klima-venlige varer på markedet.  

Centrale samarbejdspartnere og faglig kvalitetssikring  

Aktiviteten er lavet i samarbejde med konsulentfirmaet PlanMiljø, der arbejder med cirkulær økonomi. PlanMiljø har udviklet scenarierne, leveret data til aktiviteterne og læst faglig korrektur på aktiviteternes tekster. Klimaaftryksberegningerne er beregnet ud fra en LCA-tilgang, med data fra mange kilder, blandt andet Det Svenske Miljøinstitut IVL.  

Er du klar på en udfordring?

Vær med i Klima Missionen, som du finder på Experimentariums mobilapp. Kan du lave en klimavenlig ret, som hele familien vil spise? Fikse et aflagt stykke tøj, så det kan genbruges? Genplante toppen af en gulerod, så den giver ny mad? Det er bare et udpluk af de missioner, du kan gennemføre!

Se mere