EU's klima- og energimål 2030. Foto: Colourbox.

EU landenes CO2-udslip skal ned

Et af punkterne i EU's klima- og miljømål for 2030 er, at EU landenes udledning af drivhusgasser skal mindskes med 40 % i forhold til 1990. Læs mere her.

EU landene har indgået en klima- og energiaftale, der rækker frem til 2030. Minimum 40 % mindre CO2 og andre drivhusgasser skal udledes i forhold til de mængder, EU’s lande udledte i 1990. Vedvarende energi skal i 2030 dække minimum 27 % af EU’s energiforbrug. Målene er bindende for EU som helhed. Nogle lande lever mere end op til målene, og andre lande ligger under målene.

Samtidig er det målet, at EU får minimum 27 % mere ud af hver kilojule, der sendes ind i energiforsyningen – altså at man udnytter energikilderne bedre. Det kan for eksempel være mindre tab i elnettet eller bedre isolerede huse. Bedre udnyttelsen af energien eller mindre energitab betegnes energieffektivitet, og EU’s mål herfor er ikke bindende, men gælder for EU som helhed.

EU-kommissionen forventer en investering på 35 milliarder Euro medregnet besparelser på brændsler for at kunne leve op til målene. Det betyder en stigning på 0,15 % for omkostningerne i den europæiske energiforsyning i 2030. Forudsætningen er, at målene nås på den mest omkostnings-effektive måde.

Energitunge virksomheder

Vil de energitunge virksomheder flygte fra Europa med færre arbejdspladser til følge? Det er der intet, der tyder på ifølge EU-kommissionen, fordi disse virksomheder bliver fritaget for CO2-udledningsomkostninger.

Er målene for uambitiøse?

Ifølge EU-kommissionen er vi på rette vej til at nå målet for 2020 med at reducere drivhusgasudslippet med 20 % under 1990-niveau. Allerede i 2012 var hele EU nede på CO2-udslip på 18 % under 1990-niveau.

Faktisk har flere interessenter givet udtryk for, at EU’s 2030-mål er for slappe, da målene vil blive nået helt af sig selv, hvis udviklingen fortsætter som hidtil. Så der behøves ikke politiske instrumenter hertil. Desuden mener mange, at målene ikke er nok til at holde temperaturstigningen på Jorden på under 2 grader i gennemsnit.

Quiz: EU’s energimål 2030

  • Hvor mange % skal EU skære ned på udledningen af drivhusgasser i 2030 sammenlignet med, hvad hele EU udledte i 1990?
  • Hvor mange % skal mængden af vedvarende energi udgøre af EU’s samlede energiforsyning i 2030?
  • Er dette realistiske mål?
  • Hvor meget skal energieffektiviteten øges til i EU i 2030?
  • Er det et bindende mål?
  • Hvorfor vil det den øgede investering i energiproduktion ikke få de energitunge virksomheder til at flygte væk fra EU?

Læs mere om klimapolitik

Introduktion til klimapolitik
– Vind skal dække halvdelen af vores elforbrug i 2020
– EU landenes CO2-udslip skal ned (denne side)
– Status på klimaforandringerne
– Politisk nødvendigt med alternativ energi
– Klimaforandringer skaber flygtninge
– Smarte byer

Kilder

EU-kommissionen: Questions and answers on 2030 framework on climate and energy
EU-kommissionens pressemeddelse: EU leaders agree 2030 climate and energy goal

Denne artikel stammer oprindeligt fra Climate Minds, som er udviklet af Experimentarium i samarbejde med Dansk Energi og Energyminds.

Mere om klima