Sådan gør du jeres forbrug mere klimavenligt

Vores forbrug er en af de største årsager til den stigende CO2-udledning og de accellererende klimaforandringer. Her kan du blive klogere på klimakonsekvenserne af vores forbrug, og hvad du selv kan gøre for at mindske dit aftryk på klimaet.

En klimavenlig indstilling

I takt med, at klimakrisen forværres, og vi ser en stadig stigning i CO2-koncentrationen i atmosfæren, er der kommet mere og mere fokus på klima. Det gælder i medierne, hos virksomheder, politikere og ikke mindst hos den enkelte dansker. Der er i dag en stor bekymring for klimaforandringerne hos danskerne og et stigende fokus på, hvad vi hver især kan gøre for at mindske vores aftryk på klimaet, og hvordan vi kan leve mere klimavenligt.

En undersøgelse fra 2020 viser således, at næsten 6 ud af ti danskere inden for de seneste tre år har gjort foretaget sig handling eller truffet et forbrugsvalg med det primære formål at reducere deres eget bidrag til den globale udledning af drivhusgasser.

Netop en ændring af vores forbrug og adfærd er et meget vigtigt og helt nødvendigt skridt i at begrænse CO2-udledningen og dermed også de negative konsekvenser af klimaforandringerne. For vores forbrug sætter et kæmpe aftryk på klimaet. Det er faktisk mere end 70 procent af det globale CO2-aftryk, som kan spores tilbage til vores individuelle forbrug. Og vi danskere er blandt dem, der har det allerstørste CO2-aftryk i verden.

Kigger man på hver enkelt danskers klimaaftryk, er det i dag gennemsnitligt 17 tons CO2 om året. Det placerer os som det syvende mest CO2-udledende land pr indbygger i verden – og vi er kun overgået af lande som Qatar, USA og Australien. Vores høje forbrug betyder reelt, at hvis alle i verden levede og havde et forbrug som os danskere, så ville et år af jordens samlede ressourcer allerede være opbrugt den 28. marts. Til sammenligning var udløbsdatoen for et bæredygtigt forbrug for hele verden i 2021 den 29. juli.

Klimaet skal indtænkes i hverdagen

Forskere peger på, at vi alle hver især skal ned på et CO2-aftryk i omegnen af 2,5 tons allerede i 2030, hvis vi skal holde os inden for de 1,5 grads temperaturstigninger, som verdens lande har forpligtet sig til med Paris-aftalen. Det vil kræve en reduktion i hver danskers CO2-aftryk på omkring 80 procent. Kigger vi længere frem skal vi helt ned på et CO2-aftryk pr indbygger på 1,4 ton CO2 i 2040 og 0,7 i 2050 for at holde os inden for 1,5 grad temperaturstigning.

Det er selvsagt ikke muligt for os hver især at komme ned på det niveau i dag.  Det er en opgave, som kommer til at tage tid, og som vil kræve større samfundsmæssige forandringer, ændringer af kulturelle og sociale normer, gennemgribende politiske tiltag og teknologisk udvikling.

Men vi kan allerede i dag komme et godt stykke af vejen ved selv at begynde at tænke klimaet ind i vores hverdag og i de valg, vi træffer. På den måde kan vi sænke vores eget aftryk på klimaet, og vi kan samtidig også være medvirkende til at fremme mere klimavenlige løsninger og produkter. 

Forbrug er ikke med i Danmarks klimamålsætning

Danmark har i dag vedtaget en klimalov med en formuleret målsætning om at reducere vores CO2-aftryk med 70 procent i 2030 og 100 procent i 2050. Hermed placerer Danmark sig som et af de lande i verden, der har meldt mest ambitiøst ud i forhold til CO2-reduktion. EU har eksempelvis en målsætning om 55 procent reduktion i CO2-udledningen i 2030, USA vil i 2030 nå 50 procent.

Det er dog vigtigt at have for øje, at Danmarks nuværende klimamålsætning kun dækker det, der produceres inden for vores egen landegrænse. Det er nemlig sådan, at alt det, vi hver især køber ude i verden i dag, ikke er talt med i de 70 procent og heller ikke er med i Danmarks nuværende CO2-regnskab.

Det betyder, at de sko, vi køber fra Kina, telefonen fra USA eller grøntsagen fra Sydamerika, står uden for regnskabet. Det gælder også, hvis vi sætter os i et fly og flyver ud af Danmark. De 70 procent dækker med andre ikke vores globale CO2-aftryk.

Hvad kan du selv gøre?

Vi har i dag ikke en klimamærkning på alle produkter og ting, som kan hjælpe os som forbrugere til at overskue, kvalificere og sammenligne med klimabrillerne på. Men det betyder ikke, at vi ikke hver især kan gøre noget – og med vores forbrug være med til at skubbe på for en mere klimasikker fremtid.

Det kræver dog, at vi omlægger vores forbrug og gentænker, hvad vi køber, hvor meget vi køber, hvordan vi bruger det, og hvordan vi skiller os af med det igen.

Gode råd til dit forbrug

Her er derfor de 7 vigtigste forbrugsråd, som kan være med til at klimasikre dit forbrug og mindske dit CO2-aftryk.

1. Køb mindre

4,5 tons ud af de samlet set 17 tons CO2, som hver dansker i gennemsnit udleder om året, ligger inden for kategorien “ting og sager”. Det er de nye bukser, den nye trøje, mobiltelefonen, robotstøvsugeren, robotgræsslåmaskinen, julegaverne, fødselsdagsgaverne, dåbsgaverne og meget, meget mere. Det placerer ’ting og sager’ som den største post på danskernes klimaregnskab – bortset fra de 5 tons, som går til fælles udledninger fra for eksempel drift af danske sygehuse, skoler, infrastruktur og andre ting, vi alle sammen benytter i samfundet.

Kigger man på tøj som et konkret eksempel, peger eksperter på, at der brug for at en reduktion i produktionen af nyt tøj i størrelsesordenen 75-95 procent, hvis vi skal holde os inden for det, man kalder, planetære grænser (som er bæredygtig for jorden) og hermed producere og forbruge tøj i et omfang, som er i tråd med 1,5 grads temperaturstigning.

Derfor er ting og sager også et område, hvor vi selv kan gøre noget aktivt for at reducere i vores aftryk. Det handler helt enkelt om at købe mindre og begynde at overveje en ekstra gang, om man virkelig har brug for endnu et par bukser eller et nyt fjernsyn.

2. Køb kvalitet

Det er en god ide at gå efter kvalitet frem for kvantitet. Kvalitetsprodukter er lidt dyrere, men til gengæld holder de ofte længere og ser flotte ud i mange år. Køber du noget, der er lidt dyrere og er god kvalitet, vil du også ofte overveje det længere, før du køber det og dermed undgå fejlkøb.

Desuden vil du ofte passe bedre på tingene og være mindre tilbøjelig til at skifte det hurtigt ud igen. Og når en given ting så engang skal skiftes ud, vil man ofte vælge at sælge det videre, frem for at smide det ud, da det typisk stadig vil have en økonomisk værdi – og det er godt for klimaet.

3. Pas på dine ting

Det er typisk i selve produktionen af ting og sager, langt den største CO2-udledning sker. Eksempelvis ligger kun 13 procent af den samlede CO2-udledning gennem hele en iPhones levetid i selve brugen af telefonen – resten ligger primært i produktionen. Det skyldes, at det koster meget på “klimakontoen” først at trække materialer op fra jorden, bearbejde dem, fragte dem rundt i verden, sætte dem sammen på fabrikken, for derefter at pakke telefonen og sende den med container på tværs af kloden og med lastbil ud til butikkerne.

Derfor er det set fra et klimaperspektiv vigtigt, at du passer på dine ting og sørger for at have dem i lang tid. For når vi forlænger levetiden, nedsætter vi også klimabelastningen.

4. Køb brugt

​​At købe tøj, elektronik, biler og møbler brugt er en god ide set fra et klimaperspektiv. For når du køber en brugt vare, så køber du noget, der allerede har sat et aftryk på klimaet – men som får forlænget levetiden og bliver brugt en “ekstra” gang uden at belaste klimaet yderligere. Derudover mindsker du, når du køber brugt, efterspørgslen på nyproducerede varer, og derfor skal der produceres mindre, og det betyder et mindre CO2-aftryk.

5. Sørg for at sende dine ting godt videre

Det er set fra et klimaperspektiv vigtigt at få mest mulig værdi og levetid ud af ens ting og sager og at tænke skraldespanden som den sidste udvej. Derfor er det en god ide at forsøge at sælge det brugte legetøj videre eller forære det aflagte tøj væk. Og når noget ikke kan reddes, og derfor skal smides ud, så er det selvfølgelig vigtigt, at du sorterer det rigtigt, så det kan blive genanvendt og få nyt liv igen.

6. Del hvad deles kan

Det giver god mening set med klimabrillerne på at deles om mere om tingene. For når vi kan deles om boremaskinen, bøgerne, cyklen eller bilen betyder det samtidig færre materialer, mindre produktion og dermed også et mindre CO2-aftryk.

Det kan være, du kan dele haveredskaber med naboen, lave kørselsordning med kollegaerne eller recirkulere babytøjet med vennerne. Det kan også være en god ide at benytte nogle af de mange apps, der i dag tilbyder deleløsninger og cirkulære produkter.

7. Gå efter de klimavenlige alternativer

Der kommer hele tiden flere muligheder for at vælge mere bæredygtige og klimavenlige produkter. Det gælder både inden for fødevarer, men også eksempelvis grønne investeringer, transport, energiforbrug og rejser. Det er en god ide at gå efter de klimavenlige alternativer – både fordi det ofte mindsker dit eget CO2-aftryk, men også fordi du hermed støtter op om en udvikling, hvor efterspørgslen på klimavenlige varer øges, og hvor det derfor bliver attraktivt for virksomheder at producere mere klimavenlige varer.

Når det er sagt, er det selvfølgelig vigtigt, at du er kritisk overfor og opmærksom på, hvad det er, du bliver lovet i forhold til bæredygtighed og klima.

 

Færre materialer = mindre CO2 aftryk

Meget forskning peger på, at cirkulær tænkning og mindre brug af materialer er en nøglesten i at mindske CO2-udledningerne og begrænse klimaforandringerne. En analyse fra den engelske tænketank Ellen MacArthur Foundation estimerer således, at vi på verdensplan kan finde 55 procent af de nødvendige CO2-reduktioner ved omstilling til vedvarende energi. De resterende 45 procent skal findes i mere cirkulær tænkning – det vil sige i mere genbrug, genanvendelse, mindre affald og mindre forbrug af nye og jomfruelige materialer.

En anden rapport fra International Resource Panel (IRP), som er udarbejdet på vegne af FN’s miljøprogram (UNEP) har en række forskere regnet på CO2-reduktionspotentialerne ved, at vi ændrer på måden, vi forbruger materialer på. Rapporten estimerer, at der alene i G7 landene (Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien og USA) kan spares 23 gigaton CO2 fra 2016-2060, ved at sikre, at forbruget af materialer bliver mere effektivt og klimavenligt – det betyder, hvis vi bruger mere bæredygtige materialer, deler mere og genbruger mere.

 

Udforsk dit eget klimaaftryk

I Experimentariums udstilling Klimatopia – de rejsende fra fremtiden kan du tage plads ved det intelligente spisebord. Her får du klar klimabesked, når yndlingsretterne kommer på tallerkenerne. Kan I mon sammen finde frem til en klimavenlig menu, som I alle har lyst til at spise?

Udforsk dit eget klimaaftryk og find ud af, hvordan du kan gøre din hverdag mere klimavenlig i udstillingen og bliv klogere på klimavenlige kostråd her.

Se mere