energigi vende stråler

Solenergi

Solenergi er en CO2-neutral energiform og bidrager aktivt til at reducere udledningen af drivhusgasser. Læs mere om solenergi i denne artikel.

På en solskinsdag skinner Solen med en lyseffekt på 1000 Watt pr. m2. Det er altså rigtig meget energi – vel at mærke energi af den vedvarende slags.

I princippet drives alt af solenergi, for hvis vi ingen sol havde, så havde vi heller ikke nogen jord. Solen er populært sagt motoren for Jorden. Den daglige mængde solenergi, som rammer Jorden, svarer til den mængde energi, som Jordens 6 milliarder mennesker forbruger i løbet af 27 år.

Af Solens stråler er det 30 %, der bliver spejlet tilbage, hvor de kom fra. Det betyder, at 70 % kommer igennem, og det er nok til, at Jorden på bare én time modtager mere energi end alle lande i verden bruger på et år.

Solenergi er energien i lyset fra solen. For at udnytte energien i solstråler må den først omformes til anden energi – eksempelvis ved hjælp af solfangere eller solceller.

Ved hjælp af solfangere produceres:
Varme –> termisk energi (opvarmning af vand til brugsvand og rumopvarmning) –> solvarme.

Ved hjælp af solceller produceres:
Elektrisk energi (solceller omsætter lysets stråler til strøm) –> sol-el.

På kun 3 timer bliver Jordens overflade bestrålet af Solen i et omfang, der svarer til verdens årlige energiforbrug. Der er rigeligt sol også i Danmark. Hvert år leverer Solen energi svarende til mere end 100 liter olie pr. m2 i Danmark.

Solenergi er den reneste og naturligste energiform, vi har, og i modsætning til fossile brændstoffer findes den overalt på jorden. Al vedvarende energi, f.eks. bølge- og vindenergi, stammer fra og drives af atomkerneenergiprocesserne i Solens indre.

Fordele og ulemper ved Solen som energikilde

Fordele ved Solen som energikilde:

  • Solenergi er en ubegrænset ressource
  • Solenergi kan konkurrere med fossile energikilder
  • Solenergi bidrager til en højere grad af selvforsyning
  • Solenergi sikrer en fast energipris
  • Solenergi er en CO2-neutral energiform og bidrager aktivt til at reducere udledningen af drivhusgasser
  • Solenergi giver ingen lugt- og støjgener

Ulemperne er, at anlæggene stadig kræver en ret stor overflade for at producere nok varme/strøm til en husstand. De er dyre at sætte op, og specielt solcellerne er ikke særlig effektive. De udnytter kun 15 % af energien fra Solens stråler.

En anden væsentlig faktor, specielt i Danmark, er det varierende antal soltimer. Energien fra Solens stråler varierer nemlig med både døgn og sæson, pga. variationen i Jordens hældning i forhold til Solen.

Derudover har vejret også en betydning, for det er klart, at der ikke kommer helt så meget solenergi på en overskyet dag. Dog vil det stadig give en effekt på omkring 300 Watt pr. m2, altså omtrent en tredjedel af hvad det vil give på en skyfri dag.

Tænk engang

En dansk familie på fire personer, der ikke står for længe under bruseren, bruger ca. 600 liter olie til opvarmning af badevandet om året. Solvarmen kan levere ca. 2/3 af denne energi, dvs. ca. 400 liter olie. Du sparer altså miljøet for ca. 1 liter koncentreret svovlsyre og 1,5 tons CO2 om året.

Med en god solrig placering kan et sol-el anlæg på 40 m2 producere ca. 5.000 kWh el om året, hvilket svarer til en normal families elforbrug.

 

Læs mere om energiproduktion og solenergi

Energiproduktion
– Elektricitetsbegreber
– Fossile brændsler
– Kraftvarme
– Vindenergi
– Energi fra havet
– Geotermisk energi
– Biobrændsler – en oversigt
– Brændselsceller
– Solenergi (denne side)
Solvarmeanlæg
Solceller
Solvarme i fjernvarme
– Kernekraft
– Fusionsenergi

Forsøg og caseopgaver

Vi har samlet alle forsøg, caseopgaver og eksperimenter på én side. Under overskriften Energiproduktion finder du de relevante forsøg til dette emne.

 

Kilde

SolarCAP

Denne artikel stammer oprindeligt fra Climate Minds, som er udviklet af Experimentarium i samarbejde med Dansk Energi og Energyminds.

Mere om klima