Foto: Colourbox

78, 79 80, 81, 82 83, 84.....?

Aldersberegneren: Se hvor gammel, du bliver

Hvor gammel du bliver, afhænger af mange faktorer - blandt andet livsstil. Svar på en stribe spørgsmål og få at vide, hvor gammel du statistisk set bliver.

Aldersberegneren

Din alder
Dit køn
Dit postnummer

Om Alderstesten

Alderstesten er 100% anonym, og vi gemmer ikke dine data og indtastninger. 

Sundhed er mere end at spise sundt og dyrke motion. I denne test har du chancen for at undersøge, hvor meget dine personlige forhold og sundhedsadfærd betyder for levetiden sammenlignet med en gennemsnitlig levetid.

Når vi har valgt at bruge levetiden som resultat, er det fordi, den er et neutralt og veldefineret begreb. En høj livskvalitet er selvfølgelig vigtig, og hænger ikke nødvendigvis sammen med levealderen. Man kan måske vælge at “leve stærkt, og dø ung”, men den slags må vi overlade til hver enkelt at bedømme.

Middellevetid

Middellevetiden i Danmark er for mænd 78 år, for kvinder 82 år. Det vil sige, at et barn, der fødes i dag forventer vi lever så lang tid, hvis vilkårene fra fødeåret var gældende i hele barnets liv.

Sådan vil det sikkert ikke gå. Danskerne lever længere og længere. I dag bliver alle heller ikke lige gamle.

Vores levealder bestemmes af en række faktorer: Genetiske og biologiske forhold, livsstil, sundhedsvaner og levevilkår samt sundhedsvæsenets forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsats.

Lige nu har alle af os allerede gennemlevet en del af livet, det vil sige, at vi har lagt grunden til den forventede levetid. Restlevetiden henter vi i en overlevelsestavle. Men noget kan vi ændre på ved at lægge livet om.

Variabler

Variationen i levetid forsøger lægerne at forklare med en række forskellige målbare forhold. Hvad bestemmer hvem der dør unge, og hvem der får et langt liv? Det er sådanne oplysninger, vi har lagt ind i den model, vi bruger i opstillingen.

Oplysningerne skal være “sigende”, det vil sige undersøgelser skal have dokumenteret deres effekt. Lever rødhårede længere end folk med sort hår? Betyder et glas snaps hver dag at du lever længere? Er hospitalerne i Hillerød så meget bedre, at folk i den egn lever længere end alle andre i Danmark?

Nogle oplysninger “kan hænge sammen”. Socialgruppe og bopæl hænger fx meget sammen. I Charlottenlund bor de fattigste ikke, derfor er der ikke så mange livsstilssygdomme, der er typiske for de mest socialt udsatte grupper. Postnummer er en meget afgørende faktor for den forventede levetid. Det kan umiddelbart virke noget underligt.

Grupper af betydende variable

Vi har udarbejdet spørgsmål, der samler sig i grupperne:

  • Socialgruppe
  • Spisevaner
  • Fysisk aktivitet og stress
  • Vægt (BMI)
  • Rygning
  • Alkohol
  • Risikoadfærd i øvrigt
  • Sygdomme, der kan være arvelige

Vi har kun medtaget spørgsmål, vi fagligt kan stå inde for. Og mængden af spørgsmål er selvfølgelig begrænset. Vi antager at sådan som du svarer nu, dækker hele dit liv. Det er naturligvis en tilsnigelse.

Samme skema bruges for mænd og kvinder og for piger og drenge. Skemaet kunne man have lavet mere sofistikeret, men vi har prioriteret, at man kan sammenligne besvarelser indbyrdes og lege med besvarelserne, så man – efter første gennemgang af spørgeskemaet – let og overskueligt kan ændre sine svar og undersøge, hvad de forskellige ting betyder for den forventede levetid.

Denne leg med modellen har været en vigtig ting for os.

Du kan forvente at blive

år gammel

Gå tilbage for at justere dine oplysninger eller start forfra
Tag testen igen
__questionPos__. __question__ i
__info__
x

Se også