Foto: Ben White

Hormoner forstyrrer ikke tanker

Kvinders hormonale udsving ændrer ikke mental præstation

Kvindens menstruationscyklus svækker ikke hendes koncentration og kognitive evner, viser ny undersøgelse.

Professor Brigitte Leeners fra Universitetshospitalet i Zurich, Schweiz er specialist i to områder: Kvinders reproduktion og psykoterapi.

Derved har hun hørt talrige kvinder give udtryk for, at deres menstruationscyklus påvirkede deres mentale præstation.

Hun besluttede sig for at undersøge, om det kunne testes videnskabeligt. Hendes forskningsgruppe konkluderer nu, at det er en myte uden hold i virkeligheden.

Hormonelle udsving og kognitive evner

Forskerholdet undersøgte 68 sunde, menstruerende kvinder. Kvinderne fik i to måneder målt deres cykliske ændringer i kønshormoner, som for eksempel østrogen, testosteron og progesteron. Samtidig blev de løbende testet for ændringer i deres evne til at huske og bearbejde indtryk, planlægge og tage beslutninger samt at have fokus på to ting samtidig.

Som andre forskeres undersøgelser tidligere har vist, var der ganske rigtigt udsving i enkeltpersoners evner hen over en enkelt menstruationscyklus.

Udsving skyldes ikke hormonbalancen

Men netop derfor fulgte Leeners gruppe forsøgspersonernes mentale præstation igennem to cyklusser.

Og i de tilfælde, hvor en person havde sammenfald mellem udsving i hormoner og mental præstation i første cyklus, var sammenfaldet mellem hormoner og tankekraft væk i næste cyklus.

De målte udsving skal altså tilskrives andre årsager end hormonbalancen.

Præstation ikke forstyrret af hormoncyklus

I en pressemeddelelse konkluderer Brigitte Leeners:

“De hormonale ændringer i forbindelse med kvindens menstruationscyklus har ikke indflydelse på hendes mentale præstation. Der kan være undtagelser, men generelt er kvinders kognitive præstation ikke forstyrret af deres hormoncyklus.”

Nogle kvinder vil sige, at de føler ændringer i deres evne til at koncentrere sig i perioden op til blødningen. Det er PMS-lignende symptomer, hvor op til 70-80 procent af alle menstruerende kvinder oplever, at deres psyke og fysik er påvirket.

Hvad med PMS?

Tager alle disse kvinder fejl? Er deres evne til at planlægge og tage beslutninger og koncentrere sig ikke påvirket af PMS-lignende symptomer?

Her svarer Brigitte Leeners, at kvinder med PMS-lignende symptomer ikke specifikt er blevet undersøgt i det nye forskningsarbejde.

Men denne store gruppe af kvinder er heller ikke decideret valgt fra i undersøgelsen. Det er med andre ord sandsynligt, at de er dækket af resultatet.

Håber at ændre myten

Det betyder så, at selv om de fleste kvinder oplever ændringer i deres psyke, så er der muligvis ikke målelige ændringer i deres evne til at præstere mentalt i perioden op til menstruationen.

Forskerne vil nu forsøge at gennemføre større studier i håb om at skabe et mere pålideligt billede af, hvordan hormonsvingningerne påvirker hjernen.

De håber, at de på sigt kan være med til at ændre myten om den hormonale cyklus’ påvirkning af kvindens kognitive evner.

Kilde: Frontiers of Behavioral Neuroscience

Se mere