Dit syn modner langsomt

Endelig forstår forskerne, hvorfor synet ændrer sig hele livet

Nervecellerne i hjernens visuelle områder modner kun langsomt gennem cirka 36 år. Opdagelsen er vigtig for behandling af øjensygdomme.

Vi mennesker ser med hjernen. Øjnene er mest måleinstrumenter, der sender information til hjernen om for eksempel lys, kontrast, bevægelse og farver i omgivelserne. Men selve det billede, vi ser for os, bliver dannet af hjernens visuelle kortex.

På Experimentarium kan du i demonstrationen “Øjendissektion” opleve nogle interessante eksempler på, hvordan vi ser med hjernen. For eksempel står det billede, øjets linse danner, på hovedet. Det er hjernen, der vender det rigtigt.

En anden sjov øvelse viser, hvordan en prik på et stykke papir pludselig forsvinder i synsfeltet, fordi den befinder sig i øjets blinde punkt. Hjernen skaber et billede, hvor prikken er væk, selv om den stadig er på papiret.

Hul i forståelsen

Nu viser det sig, at de hjerneceller, som bearbejder vores synsindtryk, ændrer sig gennem hele livet. Det betyder, at de områder af hjernen, som danner vores indre billede, arbejder forskelligt, alt efter hvor gamle, vi er. Den ny opdagelse sætter vores forståelse af hjernen i perpektiv.

Lægevidenskaben har nemlig længe forestillet sig, at de dele af hjernen, vi bruger til at danne et billede af omgivelserne med, er færdigudviklet i 5-6-årsalderen. Men undersøgelsen af blandt andre hjerneforskeren Kathryn Murphy fra McMaster Universitet i USA viser, at det er en misforståelse.

“Der er et kæmpe hul i vores forståelse af, hvordan hjernen fungerer. Idéen om, at sanserne modnes i barndommen, og derefter er uforandrede resten af livet, er forkert,” forklarer Kathryn Murphy.

Doven hjerne

Undersøgelsen viser, at hjernecellernes funktioner ser ud til at modnes, frem til vi fylder 36. Altså lige før synet begynder at blive dårligere igen.

Opdagelsen har betydning for behandling af øjensygdomme som for eksempel “dovent øje”, (hvor det i virkeligheden er hjernen, der er doven og ikke øjet). I denne sygdom har hjernen valgt det “dovne øje” fra, og benytter stort set kun information fra det andet øje.

Behandlingen består i at genoptræne hjernen til at bruge det “dovne øje”. For eksempel ved at sætte en klap for det øje, hjernen helst vil bruge. Dermed bliver  hjernen tvunget til at lære at bearbejde information fra det “dovne øje”.

Undersøgte hjerner fra døde

Den ny erkendelse, at vores syn modnes helt frem til vi er 36 år, antyder, at ikke kun børn, men også voksne, kan kureres for “dovent øje”.  Det har eksperimental behandling rent faktisk også vist.

I forskningsprojektet fra USA undersøgte hjerneforskerne 30 hjerner fra afdøde mennesker. De fandt, at mængden af vigtige proteiner i hjernecellerne ændres i fem faser, svarende til 5 kendte stadier i udviklingen af vores syn. Med andre ord fandt forskerne en forklaring på, hvorfor vores syn ændrer sig, frem til vi bliver omtrent 36.

Kilde: McMaster University; Society for Neuroscience; Journal og Neuroscience

Se mere