Bølg ende læring

Undervisningsforløb til Stranden

Forløbet henvender sig til 4.-6. klasse, natur/teknologi.
Varighed ca. 7 lektioner (2 lektioner på Experimentarium)
Emneord: modeller, modellering, havets kræfter

Formålet med dette forløb er at styrke elevernes kompetencer indenfor modeller og modellering.

Eleverne skal lære forskellige modeltyper at kende (flade, rummelige, interaktive, animerede) og gennem undersøgelser af modeller af havets kræfter lave deres egen model og få modelleringskompetence.

Fælles mål 

4. – 6. klasse: Natur/teknologi

Kompetenceområde: Modellering
Modellering i naturfag, fase 1

  • Eleven kan anvende sammensatte modeller til at beskrive processer
  • Eleven har viden om sammensatte modeller

Modellering i naturfag, fase 2

  • Eleven kan diskutere enkle modellers egnethed
  • Eleven har viden om muligheder og begrænsninger ved modeller

 

Find link til forløbet her. Du skal anvende dit UNI-login.

Brug af forløbet før, under og efter besøget

Forløbet kan anvendes før, under og efter besøget i udstillingen Stranden. I hele forløbet forholder eleverne sig til modeller og modeltyper, mens de bruger deres viden og erfaring med fænomener fra Stranden.

Før besøget: Forløbet indledes med, at eleverne taler om deres egne erfaringer med havets kræfter. Dernæst møder de hhv. en rummelig og en animeret model af et revlehul. På baggrund af dette, kan de læse om forskellige modeltyper, så de kan genkende og skelne forskellige typer fra hinanden.

Besøget: Eleverne kan arbejde med en udforskning af modeller enten på Experimentarium eller hjemme i klassen. Hvis klassen tager på Experimentarium, skal de i grupper udforske udvalgte modeller i udstillingen. Alle modeller på Experimentarium er interaktive, og elevernes opgave er, at samle viden fra modellerne, så de kan omsætte dem til en anden type model hjemme i klassen. De kan vælge mellem aktiviteterne: Havstrømme, Havet og vejret former kysten, Revlehuller, Hvordan opstår en bølgetop?, hvorfor er bølger forskellige?, Hvor meget trykker vand?, Bobler i vand og Overfladespænding. Ved hver model skal de tale om, hvad den viser om havets kræfter, hvad man skal gøre med modellen og tage et billede af den.

Eleverne kan også lære livredning, når de besøger Stranden. Tjek programmet i huset, når I ankommer eller her på siden.

Efter besøget: Når klassen har samlet viden fra de interaktive modeller på Experimentarium, skal de lave deres egen model i klassen, som er enten flad, rummelig eller animeret. De skal brainstorme, tegne en skitse og til slut bygge modellen af materialer, som læreren stiller til rådighed. Til slut skal de præsentere deres modeller for hinanden.

  1. Hvis I vælger at arbejde med forløbet hjemme på skolen, skal eleverne undersøge en række modeller som du som lærer stille op i klassen. Aktiviteterne er lagt ind i forløbet under sporet “Vi skal arbejde hjemme på skolen”.

Forberedelse og lærerens rolle

Som lærer er det dig, der står for forløbet før, under og efter besøget på Experimentarium. Når I skal gennemføre opgaverne undervejs i besøget, skal I være opmærksomme på, at der kan være mange i udstillingen. Derfor kan du med fordel lade eleverne lave det undersøgende arbejde undervejs, i eller som afslutning på jeres besøg.

Som lærer kan du selv medvirke til, at alle elever får noget ud af besøget. Vær selv et godt eksempel ved at være nysgerrig, aktiv, spørgende og interesseret. Du kan læse mere om, hvordan du som lærer sikrer, at I får en god oplevelse på Experimentarium:

Få flere ideer til det optimale besøg på Experimentarium

Om forløbet

Experimentarium og forlaget Clio Online har sammen udviklet undervisningsforløb til flere udstillinger. Undervisningsforløbene henvender sig til skoleelever og har en aktiverende og undersøgelsesbaseret tilgang og tager afsæt i Fælles Mål.

Læs mere om samarbejdet med Clio Online her

Find mere undervisningsmateriale her