Hot Or Not?

Hvor hot er du? Undervisningsforløb til Under huden

7. -9. klasse, biologi
Varighed ca. 7 lektioner inkl. 1 times arbejde under besøget.
Emneord: Kroppen, temperatur, temperaturregulering, blodets kredsløb, ensvarme, termografi.

Formål

I forløbet Hvor hot er du? undersøger eleverne hudtemperaturen med et varmefølsomt kamera. Eleverne kan udvikle deres undersøgelseskompetence som del af deres naturfaglige kompetence og samtidig opnå en grundlæggende indsigt i temperaturreguleringen i kroppen. Som perspektivering kan eleverne arbejde med medicinsk termografi og på baggrund af deres egne undersøgelser forholde sig til argumentation for og imod medicinsk termografi i et sundhedsperspektiv. Forløbet har både til formål, at eleverne bliver klogere på deres egen krop og på teknologi, sundhed og naturvidenskab.

Fælles mål

7.-9. klasse: biologi

Kompetenceområde: Undersøgelse, Undersøgelse i naturfag, fase 1, 2 og 3
Kompetenceområde: Undersøgelse, Krop og sundhed, fase 2
Kompetenceområde: Perspektivering, Krop og sundhed, fase 3
Kompetenceområde: Kommunikation, Argumentation, fase 2

Læringsmål for undervisningsforløbet

  • Eleven kan forklare temperaturreguleringen i kroppen
  • Eleven kan formulere spørgsmål relateret til hudtemperatur og undersøge det ved brug af et varmefølsomt kamera og konkludere på baggrund af egne data
  • Eleven kan diskutere medicinsk termografi som forebyggelsesmetode

Undervisningsforløbet består af:

  • En video, der introducerer udstillingen Under huden, som aktiviteten Det varmefølsomme kamera er en del af.

  • En video, der introducerer eleverne til, hvordan de med et varmefølsomt kamera kan opnå en grundlæggende indsigt i temperaturreguleringen i kroppen.

Organisering og lærerens rolle

Som lærer er det dig, der står for forløbet før, under og efter besøget på Experimentarium. Som lærer kan du selv medvirke til, at alle elever får noget ud af besøget. Vær selv et godt eksempel ved at være nysgerrig, aktiv, spørgende og interesseret.

Du bør som lærer opholde dig i området ved kameraet og støtte elevernes selvstændige undersøgelsesproces.

Det er en fordel at dele eleverne i grupper af tre til fire elever hjemmefra, så disse elever arbejder sammen i forberedelsen. Det er vigtigt, at de noterer individuelt i spørgeskemaet.

Den simple model for organiseringen under besøget er at lade grupperne arbejde på skift foran kameraet. Undersøgelsen kan gøres på ca. 10 minutter pr. gruppe. En mere fleksibel model kan være med med to til tre grupper ad gangen, der deles om pladsen, men også inddrager fx motionscyklerne i udstillingen EnergiZonen for at få pulsen op og blive varme. På den måde kan grupperne veksle ind og ud af planlægning, undersøgelse ved kameraet og dokumentation.

Grupperne kan give plads ved kameraet, når de er færdige med dokumentationen, så kan de udfylde spørgsmålene et andet sted.

Du kan læse mere om, hvordan du som lærer sikrer, at I får en god oplevelse på Experimentarium:

Få flere ideer til det optimale besøg på Experimentarium

Om forløbet

Experimentarium og Københavns Professionshøjskole har sammen udviklet dette undervisningsforløb med metoden Flipped Learning som inspiration. Forløbene henvender sig til skoleelever og har en aktiverende og undersøgelsesbaseret tilgang. Læringsforløbet tager afsæt i Fælles Mål.

Læs mere om Flipped Learning-forløbene