Xciters

Xciters var et uddannelsesprojekt, hvor idéen var at styrke interessen for naturvidenskab og teknik. 7. klasses elever uddannes til at formidle naturvidenskab til skolens 4.-6. klasser i en “ung til ung formidling”. Du finder materialerne fra projektet til fysik/kemi og biologiundervisningen her.

Xciters var et uddannelsesprojekt, hvor idéen var at styrke interessen for naturvidenskab og teknik og at højne såvel elevernes som lærernes faglige niveau og især evnen til at formidle denne faglighed i grundskolen.

Xciters ønsker at kombinere viden og erfaringer fra både lærere, elever og forskere med vægten lagt på naturvidenskab og formidling.

7. klasses elever uddannes til at formidle naturvidenskab til skolens 4.-6. klasser i en “ung til ung formidling” og kommer til at være rollemodeller for de yngre elever. Xciters kan på lang sigt bidrage til at skabe en tradition for at formidle naturvidenskab allerede fra skolealderen.

Xciters var en del af et større EU samarbejde, og den danske del er gjort mulig frem til 2010 takket være finanisiering fra Egmont Fonden.

Materialer til download

Herunder kan du se emnerne for undervisningen, faglighed samt hvilke klassetrin, forløbene henvender sig til.

Solen og huden – Elevmateriale
Målgruppe: 7.-10. klasse
Fag:  Naturfagene, Biologi og fysik/kemi

Solen og huden – Lærervejledning
Målgruppe: 7.-10. klasse
Fag:  Naturfagene, Biologi og fysik/kemi

Bobler af naturvidenskab
Målgruppe: 7. klasse
Fag:  Naturfagene, Biologi og fysik/kemi

Lungen
Målgruppe: 7. klasse
Fag:  Naturfagene, Biologi og fysik/kemi

Lyd, larm og løjer
Målgruppe: 7. klasse
Fag:  Naturfagene, Biologi og fysik/kemi

Smag
Målgruppe: 7. klasse
Fag:  Naturfagene, Biologi og fysik/kemi

Vand, varme og energi
Målgruppe: 7. klasse
Fag:  Naturfagene, Biologi og fysik/kemi

Øjet
Målgruppe: 7. klasse
Fag:  Naturfagene, Biologi og fysik/kemi

Lærervejledning
Målgruppe: Lærere i naturfagene
Fag:  Naturfagene

Tips & Tricks
Målgruppe: 7. klasse
Fag:  Naturfagene, Biologi og fysik/kemi

Flere skolematerialer