Bestem energiindholdet i et batteri

FORSØG: Få en vejledning i, hvordan du bestemmer energiindholdet i et batteri.

Energiindholdet kan bestemmes ved at lægge et kortsluttet batteri ned i vand og måle temperaturstigningen og derefter beregne energioverførslen. Se Morten Brydensholt m.fl., Orbit 1, 2. udg. side 105.

Når energiindholdet er bestemt, kan man veje batteriet og derefter beregne energitætheden (i J/kg) i batteriet og sammenligne med energitætheden/brændværdien for benzin (42,7 MJ/kg) og brint (120,1 MJ/kg).

For batterier ligger energitætheden mellem 0,1 og 0,5 MJ/kg iflg. Databogen. Det kan danne oplæg til en diskussion om vanskelighederne ved at gå over til elektriske biler og om behovet for en anden energibærer end batterier, som for eksempel brint.

Flere forsøg: Energieffektivitet

Bestem vands specifikke varmekapacitet
Mål intensiteten af en solfanger
Find brændværdien for forskellige materialer
Bestem energiindholdet i batteri (denne side)
Bestem nyttevirkningen ved opvarmning af vand
Mål strålingsenergien fra en glødepære
Sammenlign nyttevirkningen fra lyskilder

» Alle forsøg og cases

Kilde

Naturvidenskab for alle

Dette forsøg stammer oprindeligt fra Climate Minds, som er udviklet af Experimentarium i samarbejde med Dansk Energi og Energyminds.

Mere om klima