labora torie tid

Forsøg og cases

Der er fundet og udviklet en række forsøg, eksperimenter og cases til Climate Minds. Her finder du en oversigt over dem alle.

Der er stor forskel på de enkelte øvelsers størrelser mht. fagligt indhold, tid og sværhedsgrad. Nogle er oplagte som en lille appetizer, mens andre er udviklet som elevøvelser.

Tilknytning til artiklerne

Til forsøg og eksperimenter er det ikke nødvendigt at læse de tilhørende artikler, men det kan give en større forståelse. Både forsøg og eksperimenter kan også bruges i sammenhæng med anden undervisning.

Til case-opgaverne er det en fordel at læse de tilknyttede artikler. Det giver en en større forståelse af casen. Caseopgaven kan også bruges i sammenhæng med anden undervisning.

Oversigt over alle forsøg

Basis klimaforståelse

Jordens strålingsbalance og drivhuseffekten
CO2 er en drivhusgas
Smag på CO2
CO2 er en tung gas
Levende væsener ånder CO2 ud
Planter spiser CO2

Klimaforandringer

Havene optager varmen
Havene optager CO2
Havene stiger: Varmt vand fylder mere
Isen smelter – stiger vandstanden?
Forsøg med kyst- og fastlandsklima
Illustration af Grønlandspumpen
Indfrysning af saltvand
Forsuring af havene
Afgrøder og klimaforandringer
Måling af albedo
CO2 i fossile brændsler
Skyer
Lav en lille sky i en flaske
Lav en stor sky med flydende nitrogen

Energiproduktion

Lav et citronbatteri
Lav en solcelle i dit eget køkken
Lav en solcelle med brombær
Byg din egen vindmølle
Mål på din vindmølles effektivitet
Lav en brændselscelle
Lav et zink-carbon batteri
Lav din egen minigenerator

Energieffektivitet

Bestem vands specifikke varmekapacitet
Mål intensiteten af en solfanger
Find brændværdien for forskellige materialer
Bestem energiindholdet i batteri
Bestem nyttevirkningen ved opvarmning af vand

Transport

Påvis CO2-udledning fra biler
Illustrationsforsøg af forbrændingsmotor
Forsøg med elektrolyse
Byg din egen elmotor
Lav en simpel elektromotor
Lav et luftpudefartøj

Climate Minds