køb og salg

Det danske elmarked

Strømmen i Danmark handles primært på elbørsen Nord Pool. Bliv klogere på, hvordan det foregår i denne artikel.

Strømmen handles primært på elbørsen, Nord Pool, som er det fælles nordiske intraday-market. Handlen sker døgnet før selve driftstimen, deraf navnet intraday. I gennemsnit handles 80-90 % af det danske forbrug på Nord Pool. Samlet handles over 60 % af det nordiske forbrug på Nord Pool, hvilket betyder, at Nord Pool er Europas mest likvide elbørs. Resten af strømmen handles blandt andet på langtidskontrakter.

Nord Pool omfatter Danmark, Norge, Sverige og Finland. De fire lande har liberaliseret deres elmarkeder, som pålagt af EU, og har ved hjælp af den fælles børs etableret et fælles elmarked. Børsen er den markedsplads, hvor aktørerne i engrosleddet mødes og handler strøm, som de så kan videresælge til forbrugerne.

Når beregningerne er færdige, offentliggøres priserne, og aktørerne får besked på, hvor meget eller hvor lidt de har hhv. købt eller solgt. De balanceansvarlige indsender derefter driftsplaner til den systemansvarlige, Energinet.dk.

Før handlerne indgås på Nord Pool, køber Energinet.dk ‘reserver’. Begrebet reserver dækker over produktion, der ikke må handles på Nord Pool. I stedet skal sælgeren reservere produktionskapaciteten; han forpligter sig til at indgive bud på et andet marked – regulerkraftmarkedet – hvor handler indgås i selve driftstimen. Køberen er kontrolrummet på den systemansvarliges vegne, når de finder ud af, at produktion og forbrug ikke stemmer overens. Regulerkraftmarkedet udgør derfor de “håndtag”, som systemansvaret kan “skrue på” for at sikre ligevægt i systemet, mens reservehandlerne sikrer, at der er bud på regulerkraftmarkedet.

Det er sjældent, at forbrugere og producenter har hhv. forbrugt og leveret præcis den mængde strøm, som de har meldt ind for den pågældende time. Efter driftstimen opgøres de forskellige aktørers forbrug og produktion og dermed hvor meget hver enkelt afviger fra forventningerne. De udgifter systemansvaret – Energinet.dk – har haft på at “dreje på håndtagene”, det vil sige balancere produktion og forbruget for at holde frekvensen, fordeles ud på “synderne”.

Alt dette sker for hver time i døgnet, hele året for at sikre, at familien Danmark altid har strøm i stikkontakten. Udgifterne til regulerkraft afhænger af mange ting, men det kan koste op til én milliard hvert år at holde systemet i balance.

Nord Pool har et fysisk og et finansielt marked. Aktører, der ønsker at handle fysisk el på børsen, sender hhv. salgs- og købsbud ind senest kl. 12 dagen før driftsdøgnet. Buddene består af en ønsket mængde køb eller salg til en vis pris for hver time. Baseret på disse bud beregnes priserne for hver time i det følgende døgn. Det sker ved at sammensætte en samlet kurve for forbruget og en samlet kurve for produktionen. Prisen findes der, hvor de to kurver skærer hinanden.

Nord Pool har et fysisk og et finansielt marked. Aktører, der ønsker at handle fysisk el på børsen, sender hhv. salgs- og købsbud ind senest kl. 12 dagen før driftsdøgnet. Buddene består af en ønsket mængde køb eller salg til en vis pris for hver time. Baseret på disse bud beregnes priserne for hver time i det følgende døgn. Det sker ved at sammensætte en samlet kurve for forbruget og en samlet kurve for produktionen. Prisen findes der, hvor de to kurver skærer hinanden.

Læs mere om energisystemer

Energisystemer 
– Elsystemet i Danmark
– Forsyningssikkerhed
– Miljø og elproduktion
– Ellagring
Elmarkederne
— Det danske elmarked (denne side)
Liberaliseringen af elmarkedet
– Prisfleksibelt elforbrug
– Sammentænkning af energisystemer
– Smart Grid

Forsøg og caseopgaver

Vi har samlet alle forsøg, caseopgaver og eksperimenter på én side. Under overskrifterne Energiproduktion og Energieffektivitet finder du de relevante forsøg til dette emne.

 

Kilde

Energinet.dk

Denne artikel stammer oprindeligt fra Climate Minds, som er udviklet af Experimentarium i samarbejde med Dansk Energi og Energyminds.

Mere om klima