Energieffektivitet. Der går meget energi til spilde i form af for eksempel varme, når man bruger computer, smartphone, tv med mere. Foto: Colourbox.

Der går meget energi til spilde i form af varme, når vi for eksempel bruger vores computere, smartphones og TV. Foto: Colourbox.

energi effekt ivitet

Brug energien effektivt

Der går meget energi til spilde både i energiproduktionen og i vores energiforbrug. Meget af det er varmetab. Læs mere om hvordan man kan undgå unødigt energispild i denne artikel.

Når vi producerer og forbruger energi, går der meget af den energi til spilde, for eksempel til varmetab når din computer eller dit fjernsyn bliver varmt. Hvis vi mindsker energispildet, kan vi øge energieffektiviteten.

Energieffektiviseringer er en smart måde at spare energi på, fordi en forbedring af energieffektiviteten betyder, at vi får de samme ydelser for mindre energi. Vi sparer altså på strømmen, uden at vi behøver at slukke for fjernsynet eller spille mindre computer.

Når talen i klimadebatten falder på, hvordan vi får mest CO2-reduktion for pengene, så peger mange på energieffektivitet.

Hvis vi bliver bedre til at udnytte energien i virksomheder og private hjem, betyder det, at vi får mere energi ud af vores råmaterialer, og på den måde belaster vi miljøet mindre, uden at vi nødvendigvis skærer ned for vores velfærd.

Eksempler på energieffektivitet

Ét eksempel på energieffektivisering kan være, at vi indretter og isolerer vores huse, så vi ikke fyrer for gråspurvene. Det kan også være, at vi vælger transportmidler, som kører længere på literen, og at vi kører flere i hver bil, så CO2-udledningen pr. person nedsættes.

Den mad, vi spiser, kan også energieffektiviseres. Mad er også energi. Hvis vi spiser kød, belaster vi for eksempel miljøet med meget CO2, fordi det koster mange kilo foder til dyrene at producere blot et enkelt kilo kød. Derfor tæller kødet mere i CO2-regnskabet, end hvis vi selv havde spist grøntsagerne eller kornene i stedet for at fede køerne op med det. Man siger, at kødet sætter et større CO2-fodspor i forhold til andre fødevarer.

Energieffektivitet er et vigtigt område i klimadebatten. Effektiviseringsteknologi til energiproduktion og energiforbrug konkurrerer med teknologier til vedvarende energikilder om pladsen på politikernes dagsorden og pengekasse.

Energieffektivisering er et område, som specielt virksomheder gerne vil satse på. Energieffektivisering dækker over de teknologiser, der kan:

  1. Gøre energiproduktionen mere effektiv, altså at producere mere energi ud fra samme råmateriale.
  2. Mindske energiforbruget ved produktion og transport af energi mm.
  3. Mindske forbruget af energi i virksomheder og i private hjem uden at ændre på produktet.

Læs mere om energieffektivitet

Brug energien effektivitet (denne side)
Hvad er LED lys?
Køb LED pærer med omtanke
Ammoniak bruges til kunstgødning
Opgave om ammoniak og kunstgødning

Forsøg og caseopgaver

Vi har samlet alle forsøg, caseopgaver og eksperimenter på én side. Under overskrifterne Energiproduktion og Energieffektivitet finder du de relevante forsøg til dette emne.

 

Denne artikel stammer oprindeligt fra Climate Minds, som er udviklet af Experimentarium i samarbejde med Dansk Energi og Energyminds.

Mere om klima