Avedøreværket. Foto: DONG Energy A/S

Energiproduktion

Energiproduktion er en af de store brikker i CO2-regnskabet. Kom nærmere på hele energiproduktionens livscyklus her.

Vi kan ikke undvære energi. Tilsyneladende har økonomisk udvikling og energiforbrug gået hånd i hånd. Jo flere penge mennesker får mellem hænderne, jo flere ting køber de. Ting, der kræver energi for at fungere, og det koster i CO2-regnskabet.

Energiproduktion er en af de store brikker i CO2-regnskabet, fordi størstedelen af energien produceres på fossile brændsler, som siden den industrielle revolution har spillet en større og større rolle.

Mange peger på vedvarende energi som afløseren til de fossile brændsler. Men produktionen af de vedvarende teknologier, der producerer den vedvarende energi, belaster miljøet meget og udleder store mængder CO2. Derfor skal man huske at se på, om hele energiproduktionens livscyklus er bæredygtig.

Læs mere om energiproduktion

Energiproduktion (denne side)
– Elektricitetsbegreber
– Fossile brændsler
– Kraftvarme
– Vindenergi
– Energi fra havet
– Geotermisk energi
– Biobrændsler – en oversigt
– Brændselsceller
– Solenergi
– Kernekraft
Fusionsenergi

Forsøg og caseopgaver

Vi har samlet alle forsøg, caseopgaver og eksperimenter på én side. Under overskriften Energiproduktion finder du de relevante forsøg til dette emne.

 

Denne artikel stammer oprindeligt fra Climate Minds, som er udviklet af Experimentarium i samarbejde med Dansk Energi og Energyminds. 

Mere om klima