Illustration af Grønlandspumpen

FORSØG: Bliv klogere på grønlandspumpen og lav dit eget forsøg, der illustrerer pumpen.

Find selv på et forsøg, der illustrerer grønlandspumpen. Det kan være en god ide at benytte frugtfarve til at farve vandet. Du kan på forhånd undersøge densiteten for havvand ved hjælp af denne excel fil.

Undersøgelse af havets lagdelingVandets-lagdeling

I det Arktiske Ocean mødes koldt vand med varmere vand, som kommer sydfra. I modsætning til hvad man skulle tro, lægger det varmeste vand sig ikke øverst.

Som det kan ses på figuren er temperaturen i overfladen –1,8 °C, mens vandet i 200 m dybde er op mod +2,5 °C. Hvordan kan detvære?

Svaret ligger i, at densiteten (massefylden) af havvand afhænger af både temperaturen og saltindholdet. Det varmere vand i 200 meters dybde må altså være mere salt. Du kan forsøge at undersøge sammenhængen mellem massefylde, saltindhold og temperatur i Excel-arket, som du kan downloade her. Her kan du også få svar på, hvordan det kan være, at temperaturen af vandet i overfladen kan være under 0 °C.

Forsøg om I kan genskabe en lagdeling med det kolde vand øverst. Farv den vandmasse, som er lettest. I kan evt. forsøge forsigtigt at måle temperaturen ned gennem vandsøjlen med et elektronisk termometer (helst en lille termoføler med dataopsamling).

Diskussion

  • Diskuter hvilke konsekvenser det har for dannelse af havis, at der er denne lagdeling i det Arktiske Ocean?
  • Hvad ville der mon ske, hvis der blev mere ferskvand, så området med denne lagdeling bredte sig sydpå?
  • Hvordan er koncentrationen af salt i henholdsvis is og vand i havet?

Flere forsøg: Klimaforandringer

Havene optager varmen
Havene optager CO2
Havene stiger: Varmt vand fylder mere
Isen smelter – stiger vandstanden?
Forsøg med kyst- og fastlandsklima
Illustration af Grønlandspumpen (denne side)
Indfrysning af saltvand
Forsuring af havene
Afgrøder og klimaforandringer
Måling af albedo
CO2 i fossile brændsler
Skyer
Lav en lille sky i en flaske
Lav en stor sky med flydende nitrogen

» Alle forsøg og cases

Kilder

Naturvidenskab for alle

Dette forsøg stammer oprindeligt fra Climate Minds, som er udviklet af Experimentarium i samarbejde med Dansk Energi og Energyminds.

Mere om klima