Find brændværdien for forskellige materialer

FORSØG: Brændværdier af for eksempel sprit og stearin kan bestemmes enkelt ved at lade et fyrfadslys eller en sprittablet opvarme et bæger med lidt vand.

Brændværdier af for eksempel sprit og stearin kan bestemmes enkelt ved at lade et fyrfadslys eller en sprittablet opvarme et bæger med lidt vand.

Energioverførslen til vandet i et vist tidsinterval kan så bestemmes ud fra måling af vandets masse og temperaturstigning. Ved vejning bestemmes massen af den mængde brændsel, der er brugt. Ud fra disse to størrelser beregnes energioverførslen pr. kg brændsel.

De således bestemte brændværdier bliver selvfølgelig meget mindre end de faktiske værdier, men det kan give anledning til en diskussion af fejlkilder, hvis det er et af de faglige mål med aktiviteten.

Flere forsøg: Energieffektivitet

Bestem vands specifikke varmekapacitet
Mål intensiteten af en solfanger
Find brændværdien for forskellige materialer (denne side)
Bestem energiindholdet i batteri
Bestem nyttevirkningen ved opvarmning af vand
Mål strålingsenergien fra en glødepære
Sammenlign nyttevirkningen fra lyskilder

» Alle forsøg og cases

Kilde

Naturvidenskab for alle

Dette forsøg stammer oprindeligt fra Climate Minds, som er udviklet af Experimentarium i samarbejde med Dansk Energi og Energyminds.

Mere om klima