Havene optager CO2

FORSØG: I dette lille forsøg kan du med egne øjne se, hvor meget CO2, der kan være opløst i 2 liter væske.

Indtil nu har verdenshavene hjulpet os af med meget af den CO2, vi har udledt. CO2 optages i havene og bliver til kulsyre. Man kan opfatte vores verdenshave som en buffer, der har sørget for, at klimaforandringerne kun er ved at begynde nu til trods for, at vi har udledt meget CO2 siden industrialiseringen, hvor vi begyndte at brænde fossile brændsler af. Når CO2 opløses i havene, bliver de forsuret på grund af kulsyren.

Det kan skade dyr, der delvis består af kalkskaller, som for eksempel muslinger, snegle og koraller. Kalk opløses nemlig af syren. Desuden er oceanerne måske ved at nå smertegrænsen for, hvor meget CO2 de kan indeholde. Her kan du læse mere om oceanernes rolle i klimaforandringerne.

I dette lille forsøg kan du med egne øjne se hvor meget CO2, der kan være opløst i 2 liter væske.

Du skal bruge

  • 2 liters cola light
  • 6 mentos pastiller
  • Balje og afdækningsplast
  • Plastik- eller paprør til mentos

Sådan gør du

  • Dæk et passende område af med afdækningsplast.
  • Stil baljen i midten og sæt colaen i baljen.
  • Put 5-7 mentos pastiller i røret.
  • Skru låget af colaen og hæld mentos i. Pastillerne skal i på én gang – flyt dig så snart du har puttet mentos i.

Hvad sker der? Prøv forsøget med en afkølet cola, en cola ved stuetemperatur og en opvarmet cola. Du kan opvarme colaen meget nemt ved at fylde en spand med varmt vand fra vandhanen, og lade colaen stå i den i 20-30 minutter. Er der forskel? Hvorfor?

Bonusinfo

Når colaen ikke er under tryk, vil kulsyren langsomt forsvinde. Denne proces vil være spontan, men hastigheden hvormed det sker, er langsom. Når man tilsætter mentos, frigives al den opløste CO2. Før bobler kan dannes i en væske, kræver det en partikel eller urenhed. Mentos har en masse små huller i overfladen, og boblerne kan derfor dannes mange steder. Dette virker som en katalysator for kulsyrens omdannelse til CO2:

H2CO3 → H+ + HCO3 → H2O (l) + CO(g)

Flere forsøg: Klimaforandringer

Havene optager varmen
Havene optager CO2 (denne side)
Havene stiger: Varmt vand fylder mere
Isen smelter – stiger vandstanden?
Forsøg med kyst- og fastlandsklima
Illustration af Grønlandspumpen
Indfrysning af saltvand
Forsuring af havene
Afgrøder og klimaforandringer
Måling af albedo
CO2 i fossile brændsler
Skyer
Lav en lille sky i en flaske
Lav en stor sky med flydende nitrogen

» Alle forsøg og cases

Kilder

Jeppe Kari, Experimentarium

Dette forsøg stammer oprindeligt fra Climate Minds, som er udviklet af Experimentarium i samarbejde med Dansk Energi og Energyminds.

Mere om klima