Forsuring af havene

FORSØG: Ved dette lille forsøg kan du se nogle af konsekvenserne ved forsuringen af verdenshavene.

Når CO2 opløses i vand, dannes der kulsyre. Kulsyre kender vi også fra sodavand og danskvand. Når der opløses store mængder CO2 i verdenshavene, forsures de på grund af kulsyren:

CO2 + H2O ↔ H+ + HCO3– ↔ H2CO3

Ved dette lille forsøg kan du se nogle af konsekvenserne ved forsuringen af verdenhavene.

Du skal bruge

  • Et glas
  • Eddike
  • Et stykke kridt eller et æg

Sådan gør du

  • Fyld glasset med eddike
  • Put kridtet eller ægget ned i eddiken

Forsøget kan let udbygges til at lave en sammenhængende måleserie af pH-værdi og opløsningshastighed. Brug denne måleserie til at svare på spørgsmålet: Vil et fald af oceanernes pH-værdi på 0,5 fra 8,2 til 7,7 have konsekvenser for dyr i havet? Hvilke dyr påvirkes?

Lav evt. en måleserie fra en pH på 8,2 med faldende pH på skridt af 0,2 – 0,5 afhængig af grundighed.

Æggeskallen er lavet af kalk, der langsomt vil nedbrydes af syren i eddiken. Hvad betyder det for dyrene i havene? Figur: Christina Bramow

Æggeskallen er lavet af kalk, der langsomt vil nedbrydes af syren i eddiken. Hvad betyder det for dyrene i havene? Figur: Christina Bramow

Flere forsøg: Klimaforandringer

Havene optager varmen
Havene optager CO2
Havene stiger: Varmt vand fylder mere
Isen smelter – stiger vandstanden?
Forsøg med kyst- og fastlandsklima
Illustration af Grønlandspumpen
Indfrysning af saltvand
Forsuring af havene (denne side)
Afgrøder og klimaforandringer
Måling af albedo
CO2 i fossile brændsler
Skyer
Lav en lille sky i en flaske
Lav en stor sky med flydende nitrogen

» Alle forsøg og cases

Kilder

Naturvidenskab for alle

Dette forsøg stammer oprindeligt fra Climate Minds, som er udviklet af Experimentarium i samarbejde med Dansk Energi og Energyminds.

Mere om klima