Foto: Wikimedia Commons/Agência Brasil

Foto: Wikimedia Commons/Agência Brasil

Kul olie naturgas

Fossile brændsler

Kul, olie og naturgas er fossile brændsler, der er dannet for mange millioner af år siden af plante- og dyrerester. De fossile brændsler frigiver ved afbrænding store mængder CO2 til atmosfæren.

Kul, naturgas og olie kalder vi tilsammen for fossile brændsler, og de er dannet for mange millioner af år siden ud fra plantedele og rester af den tids smådyr. De organiske stoffer i disse plante- og dyrerester er igennem de mange år blandt andet udsat for et enormt højt tryk og forskellige biologiske og kemiske processer, og derved efterhånden blevet omdannet til enten næsten rent kulstof i fast form eller olie og naturgas.

CO2-ligevægten er ude af balance

Før menneskene begyndte at afbrænde fossile brændstoffer var der stort set ligevægt mellem den mængde CO2, der blev optaget i planterne, og den mængde der blev frigivet fra planter og dyr.

Når det er et problem med afbrænding af kul, olie og naturgas, skyldes det, at der herved frigives store mængder kulstof (i form af CO2), som har været “gemt” i millioner af år.

På kraftværker er energikilden som regel kul, eller naturgas, som omsættes til elektrisk energi. Når vi bruger meget energi, er vi nødt til at afbrænde store mængder fossile brændstoffer på kraftværkerne. Herved dannes meget mere CO2, end planterne kan nå at optage, og den stadigt stigende mængde overskydende CO2 i atmosfæren bidrager til drivhuseffekten, så temperaturen stiger.

CO2-udledning begrænses gennem forbedret effektivitet

Fossile brændsler har et højt energiindhold. At fyre med kul, olie eller naturgas er enkelt og forholdsvist ukompliceret. Fossile brændsler udgør hovedparten af verdens energiressourcer og tegner sig i dag for 64 % af verdens el-produktion. De vil vedblive med at være et nødvendigt element i verdens energiforsyning i den overskuelige fremtid.

Men forbrænding af fossile brændsler resulterer i udledning af CO2 (kuldioxid), svovldioxid og partikler. Ved at bruge effektive filtre og røgrensningssystemer kan man forhindre de fleste af disse udledninger. Det gælder dog ikke CO2, som er en luftart, der forekommer naturligt i vores miljø. CO2 er ikke giftigt, men stigende mængder af denne luftart i atmosfæren har en negativ effekt på det globale klima.

En vigtig metode at begrænse CO2-udledningen på er at forbedre effektiviteten ved brug af de fossile brændsler. Ved hjælp af moderne teknologi er det muligt at producere den samme mængde elektricitet med et lavere forbrug af brændsel. Der arbejdes også på at udvikle en teknik til udskillelse og lagring af CO2.

Læs mere om energiproduktion og fossile brændsler

Energiproduktion
– Fossile brændsler (denne side)
Kul
Naturgas
Skifergas
Olie
Gaslagre
Røggasrensning
Caseopgaver til røggasrensning 

Forsøg og caseopgaver

Vi har samlet alle forsøg, caseopgaver og eksperimenter på én side. Under overskriften Energiproduktion finder du de relevante forsøg til dette emne.

 

Kilde

TRE-FOR
Vattenfall

Denne artikel stammer oprindeligt fra Climate Minds, som er udviklet af Experimentarium i samarbejde med Dansk Energi og Energyminds. 

Mere om klima