Indfrysning af saltvand

FORSØG: Beregn og diskuter forskellen i saltkoncentrationen i en flydende saltvandsopløsning og i en frossen.

Modificeret udgave fra vejledning af Camilla Skytte Vosegaard, Risskov Amtsgymnasium.

Læs mere om indfrysning af saltvand (på engelsk)

Forsøgsvejledning

Lav 100 mL 3% saltvandsopløsning. Lad eleverne selv finde ud af hvordan. Alternativt hentes vand fra nærmeste hav.

Placer opløsningen i en fryser, indtil cirka halvdelen af opløsningen er frossen. Hæld den flydende fase over i en anden beholder. Mærk de 2 beholdere frossen hhv. ikke-frossen. Lad den frosne opløsning tø op.

Lad eleverne selv komme med forslag til påvisning af forskellen i saltkoncentration eller vælg en af nedenstående metoder.

  • Inddamp 50 g af hver opløsning og vej det faste stof, der ligger tilbage i bunden af bægerglasset. Beregn masseprocenten
  • Smag på de to opløsninger, den frosne først. Forskel?
  • Afpipetter 200 mL af hver opløsning og tilsæt en dråbe K2CrO4 (aq). Tilsæt dråbevis 0,05 M AgNO3(aq) fra en fyldt burette under omrøring, indtil der observeres en blivende rødfarvning. Noter volumen af tilsat AgNO3(aq)
  • Beregn koncentrationerne af salt i de to opløsninger

Forsøget udføres i 24-brønde med et lille stykke papirclips som magnet. AgNO3(aq) tilføres fra 2 mL burette. Gentag forsøget flere gange og brug gennemsnittet til beregningerne.

Diskussion

Hvilken betydning har denne forskel i koncentration for vores klima?

Flere forsøg: Klimaforandringer

Havene optager varmen
Havene optager CO2
Havene stiger: Varmt vand fylder mere
Isen smelter – stiger vandstanden?
Forsøg med kyst- og fastlandsklima
Illustration af Grønlandspumpen
Indfrysning af saltvand (denne side)
Forsuring af havene
Afgrøder og klimaforandringer
Måling af albedo
CO2 i fossile brændsler
Skyer
Lav en lille sky i en flaske
Lav en stor sky med flydende nitrogen

» Alle forsøg og cases

Kilder

Naturvidenskab for alle

Dette forsøg stammer oprindeligt fra Climate Minds, som er udviklet af Experimentarium i samarbejde med Dansk Energi og Energyminds.

Mere om klima