Klimaforandringernes konsekvenser for afgrøder

FORSØG: Her kan du se, hvilke konsekvenser det har, når du udsætter en "mini-mark" for forskellige klimaforandringer.

Konsekvenser ved klimaforandringerne

Klimaforandringerne medfører allerede nu uforudsigeligt vejr, tørke og oversvømmelser, både fra havet og fra øget nedbør. Det har stor betydning for vores fødevareproduktion i landbruget. Her kan du se, hvilke konsekvenser det har, når du udsætter en “mini-mark” for forskellige klimaforandringer.

KarseDu skal bruge

 • Saltopløsning på 4 %
 • 1 stor balje, for eksempel en opvaskebalje
 • 4 bakker med karse
 • 1 lille engangs-snapseglas
 • 4 små stykker papir og tape til markering

Sådan gør du

 • Marker karsebakkerne med 1, 2, 3 og 4 på de fire stykker papir.
 • Mål højden på karsen med en lineal, og noter højden i skemaet (se længere nede).
 • Fyld snapseglasset med almindeligt vand. Hæld det på bakke 2.
 • Fyld snapseglasset med 4 % saltvandsopløsning. Hæld det på bakke 3.
 • Tag bakke 4 og sæt den ned i baljen. Fyld vand i baljen, til karsen er dækket. Sæt en sten på karsebakken, så den holdes nede i baljen.
 • Sæt nu bakkerne i vindueskarmen og følg, hvad der sker de næste dage.
 • Noter højden hver dag, og vand de to bakker 2 og 3 på samme måde som den første dag.

Hvad sker der? Skriv måleresultaterne ind i skemaet hver dag, og plot til sidst punkterne ind i et koordinat-system. Hvorfor visner nogle af karsebakkerne? Hvilke ændringer kan vi forvente for landbruget i Danmark? Afrika? Hvordan kan vi tilpasse os ændringerne?

Du kan udvide forsøget ved at gentage det under CO2-berigede forhold:

 • Sæt bakkerne i et tomt akvarium eller lignende.
 • Berig “atmosfæren” med CO2: Bland 5 g. bagepulver med 20 ml. eddike.
 • Husk af fylde op med CO2 hver dag.

Er der forskel mellem karsebakkerne dyrket i almindelig luft og i CO2-beriget luft? Var det som forventet? Hvorfor/hvorfor ikke?

Skema

Skema_Forsøg med karse

Flere forsøg: Klimaforandringer

Havene optager varmen
Havene optager CO2
Havene stiger: Varmt vand fylder mere
Isen smelter – stiger vandstanden?
Forsøg med kyst- og fastlandsklima
Illustration af Grønlandspumpen
Indfrysning af saltvand
Forsuring af havene
Afgrøder og klimaforandringer (denne side)
Måling af albedo
CO2 i fossile brændsler
Skyer
Lav en lille sky i en flaske
Lav en stor sky med flydende nitrogen

» Alle forsøg og cases

Kilder

Klimanørd
Experimentarium
DR

Dette forsøg stammer oprindeligt fra Climate Minds, som er udviklet af Experimentarium i samarbejde med Dansk Energi og Energyminds.

Mere om klima