Isen smelter tidligere på året end førhen, og derfor når ikke alle isbjørne at trække nordpå til koldere egne, hvor der er rigeligt med føde. Enkelte bliver derfor sommeren over fanget på tynd is og isflager som denne sultende isbjørn på Svalbard. Foto: Andreas Weit/Wikimedia Commons

Fanget isen

Klimaforandringernes konsekvenser

Klimaforandringerne har mange konsekvenser for både naturen og samfundet. Flere af dem hænger sammen, og enkelte forstærker hinanden.

Vi kan allerede nu se og mærke klimaforandringerne, både i naturen og i samfundet. Konsekvenserne er mange, og de hænger sammen på kryds og tværs, og nogle forstærker hinanden.

Klimaforandringerne vil både få konsekvenser for mennesket, og resten af de arter vi deler Jorden med. Den globale temperatur er steget med 0,8 grader siden 1900, og stigningen har specielt været stejl inden for de seneste 40 år.

Havene har optaget omkring 80 % af den globale temperaturstigning, som klimaforandringerne har medført. Når vandet bliver varmere, udvider det sig, hvilket fører til en generel havniveaustigning, samt at det sætter gang i afsmeltningen af havis, og forstyrrer de eksisterende havstrømme i oceanerne.

Voldsommere vejr er også en reaktion på klimaforandringerne. Varm luft kan indeholde mere vand, som resulterer i kraftigere nedbør. Varmere luft og varmere vand i oceanerne sættere gang i kraftigere cykloner og orkaner. Begge fører til voldsommere oversvømmelser. Andre områder plages af ekstrem tørke og hærges derefter af voldsom nedbør.

Område nær Bergen, Norge. Foto: Anne-Sofie Høffding Nissen.

Område nær Bergen, Norge. Foto: Anne-Sofie Høffding Nissen.

Klimaforandringerne fordeler sig ikke ligeligt rundt på kloden. Kort sagt vil temperaturen ikke stige voldsomt i kystområderne, men mere voldsomt over kontinenterne. De områder, det kommer til at gå værst ud over, er polerne.

Hvis klimaet ændrer sig kraftigt, kan det få stor betydning for vældige befolkningsgrupper verden over. For visse mennesker betyder det, at deres landsbyer og marker oversvømmes på grund af den stigende vandstand.  Andre steder i verden kan det betyde, at regnen udebliver, høsten slår fejl, eller drikkevandet svinder ind. På både den nordlige og sydlige halvkugle vil vi opleve en større forekomst af sygdomme på grund af de højere middeltemperaturer.

Læs mere om konsekvenserne

Konsekvenser for naturen
Isen smelter
Oversvømmelser og tørke
Biodiversitet
Oceanerne

Konsekvenser for samfundet
Konsekvenser for mennesket – globalt
Landbruget
Reduceret mængde vand og føde
Tørke
Oversvømmelser
Klimaflygtninge
Sygdomme
Klimatilpasning i Danmark

Reducering af konsekvenserne
 Skybrud: Land under vand
Naturen
Geoengineering

Forsøg og caseopgaver

Vi har samlet alle forsøg, caseopgaver og eksperimenter på én side. Under overskrifterne Basis klimaforståelse og Klimaforandringer finder du de relevante forsøg til dette emne.

 

Denne artikel stammer oprindeligt fra Climate Minds, som er udviklet af Experimentarium i samarbejde med Dansk Energi og Energyminds.

Mere om klima