Mennesket påvirker klimaet

Menneskeskabte klimaforandringer

Klimaet varierer ganske naturligt med tiden. Efter det moderne menneske er kommet til verden, skal endnu en faktor lægges til klimamodelberegningerne: menneskets indvirken.

Det moderne menneske har ønsket at effektivisere og derved få et større udbytte ud af sit arbejde. Mennesket begyndte derfor at dyrke jord på større og større arealer, hvilket betød øget skovhugst. Maskinen blev opfundet, og siden industrialiseringen er vores forbrug af energikrævende maskiner steget støt, og derved også vores forbrug af fossile brændsler.

Vi er blevet super effektive, men vores effektivitet betyder større slid og større forurening. Flere partikler fra maskiner, veje og landbruget, mere forurening fra fabrikker, transport, byggeri og landbruget.

Mennesket påvirker de vigtige faktorer i klimamodellen for at opretholde vores effektive moderne forbrugssamfund.

Læs mere om klimaforandringer

Naturlige klimaforandringer
Fortidens klima
Indlandsisen
Vulkaner
Solen
Oceanerne
Skyer
Is og sne
Jordens bane omkring Solen

Menneskeskabte klimaforandringer (denne side)
Fældning af træer
Partikler i atmosfæren (aoerosoler)
Gasser i atmosfæren

Forsøg og caseopgaver

Vi har samlet alle forsøg, caseopgaver og eksperimenter på én side. Under overskrifterne Basis klimaforståelse og Klimaforandringer finder du de relevante forsøg til dette emne.

 

Denne artikel stammer oprindeligt fra Climate Minds, som er udviklet af Experimentarium i samarbejde med Dansk Energi og Energyminds.

Mere om klima