Er det nok at plante flere træer for at reducere CO2-indholdet i atmosfæren? Foto: CEphoto, Uwe Aranas / CC-BY-SA-3.0

Plant et træ

Reducering af konsekvenserne ved klimaforandringerne

Vi kan heldigvis selv gøre noget for at reducere konsekvenserne ved klimaforandringerne og dermed modvirke den globale opvarmning.

Vi kan heldigvis selv gøre noget for at reducere klimaforandringerne. Forskerne har udtænkt dristige visioner for, hvordan vi kan modvirke den globale opvarmning. Primært handler det om at forhindre, at CO2 ophober sig i atmosfæren. Vi kan også gribe det alternativt an ved at forhindre, at solen opvarmer kloden over smertetærsklen.

Disse løsninger går under betegnelsen geo-engineering. De dækker over, at man, i stedet for at spare og skære ned på forbruget af de fossile brændstoffer, angriber selve problemet – ophobningen af CO2 i atmosfæren frem for at eliminere årsagen. Det vil sige, at man forsøger at rense udledningerne ved energiproduktion fra fossile råmaterialer, frem for at gå over til alternative energikilder.

Der har været kampagner for at plante træer, og på den måde reducere klimaforandringerne. Men spørgsmålet er, om ikke det forslår som en skrædder i helvede i forhold til de massive mængder CO2, vi udleder på blot en enkelt flyvetur? Noget kan der gøres, men det er svært at sige, hvor meget det egentlig batter.

Læs mere om klimaforandringernes konsekvenser

Konsekvenser for naturen
Isen smelter
Oversvømmelser og tørke
Biodiversitet
Oceanerne

Konsekvenser for samfundet
Konsekvenser for mennesket – globalt
Landbruget
Reduceret mængde vand og føde
Tørke
Oversvømmelser
Klimaflygtninge
Sygdomme
Klimatilpasning i Danmark

Reducering af konsekvenserne (denne side)
 Skybrud: Land under vand
Naturen
Geoengineering

Forsøg og caseopgaver

Vi har samlet alle forsøg, caseopgaver og eksperimenter på én side. Under overskrifterne Basis klimaforståelse og Klimaforandringer finder du de relevante forsøg til dette emne.

 

Denne artikel stammer oprindeligt fra Climate Minds, som er udviklet af Experimentarium i samarbejde med Dansk Energi og Energyminds.

Mere om klima