Lad Smart Grid styre dit elforbrug

Med intelligente elsystemer – også kaldet Smart Grid – kan for eksempel vaskemaskinen selv gå i gang, når elprisen er lav, og produktionen er høj.

Forestil dig, at du kun vasker tøj, når det blæser. Besværligt? Nej, ikke hvis du har fyldt maskinen op, og den selv går i gang, hvis det begynder at blæse. Hvis det ikke blæser, går vaskemaskinen i gang om natten, hvor der ikke er så mange, der bruger strøm. På den måde er vaskemaskinen intelligent. Den skal kunne “tale” med en el-central om, at den kun må starte, når strømmen er billig.

Sådan sparer du penge, og strømmen bliver kun brugt, når der er tilstrækkeligt med energi i nettet. Præcis det samme vil kunne gælde for opladning af el-biler.

Dette intelligente el-system kaldes Smart Grid. Det er selvtænkende og indstiller dit el-forbrug i løbet døgnet efter, hvornår det er billigst for dig at bruge el, eller hvornår det er mest miljøvenligt.

Mit-hjem-er-mit-kraftværk-small

Klik på billedet for at se det i større udgave.

Vis samfundsansvar

I Danmark ses Smart Grid som et vigtigt virkemiddel til at nå de internationale klimamålsætninger om at nedbringe CO2-udledningerne. Fleksibelt elforbrug – navnligt til elbiler, varmepumper og i fjernvarmesystemet – kan sikre, at vi i Danmark i endnu højere grad kan udnytte vindkraften som energikilde.

Vi kan ved hjælp af tablets eller smart phones i hvert hjem styre vores elforbrug, så det følger elproduktionen fra vindkraften eller bare elpriserne. Det vil sige, at vi køber/bruger el, når det er billigt og skruer ned for forbruget når, det er dyrt.

“Men hvorfor er det overhovedet interessant at begynde på alt det her?”
“At jeg bruger el er jo ikke noget problem for nogen? og jeg betaler jo for det.”

– Det handler om samfundsansvar. Hvis du som person ønsker, at vi i Danmark skal sænke vores CO2-udledning og dermed sænke vores nuværende dårlige påvirkning på drivhuseffekten, så er vi nødt til i højere grad at bruge rene energikilder, som vindkraft og solceller.

Udfordringer med vindmøller og solceller

Det rummer særlige udfordringer med store mængder af vindkraft og mikroproduktion, såsom solceller og husstandsvindmøller. Det drejer sig for eksempel om at sikre en generel stabilitet i el-systemet ved at sørge for, at der produceres el, samtidig med at den bruges. Det er nemlig dyrt at lagre el, også i batterier. Og det er ikke helt nemt at få produktion og forbrug til at passe sammen, når det skal gøres på basis af den varierende vindhastighed, og hvordan vi selv nu har lyst til at tænde og for vores apparater.

Det kan løses i rimelig stor grad, hvis vi får udviklet de rigtige styresystemer, får lavet de rigtige målinger og sikrer tilstrækkelig hurtig kommunikation til alle. Det, der blandt andet skal til af grej i en fremtid med Smart Grid, er nemlig øget måle-, kommunikations- og koblingsudstyr i elnettet. Desuden har vi brug for udstyr, der kan styre elforbruget i de danske hjem.

Når vi nu gerne vil redde klimaet med Smart Grid, vil der med sikkerhed være en kæmpe opgave i de næste årtier. En opgave med at få:

  • Solgt idéen om fleksibelt elforbrug til alle danskere, og vist hvor nemt det egentlig er at være med derhjemme.
  • Få udviklet de rigtige IT-systemer.
  • Få opbygget en hurtig og sikker kommunikationsinfrastruktur.
  • At få udviklet billigere måleudstyr.
  • At få planlagt en robust opbygning af hele Smart Grid systemet
    og meget mere.

Til det er der brug for folk såsom: IT-ingeniører, elektroingeniører, stærkstrømsingeniører, uddannede inden for salg- og marketinguddannede med flere.

Smart Grid er en vej mod fremtiden i Danmark. I øjeblikket forskes der i og demonstreres, hvordan vi kan få det hele til at fungere i et Smart Grid. Mange eksperter og også politikere er enige i, at hvis vi vil mere vindkraft og med tiden solceller, så vil vi også Smart Grid.

Læs mere om energisystemer

Energisystemer 
– Elsystemet i Danmark
– Forsyningssikkerhed
– Miljø og elproduktion
– Ellagring
– Elmarkederne
— Det danske elmarked
— Liberaliseringen af elmarkedet
Prisfleksibelt elforbrug
Sammentænkning af energisystemer
– Smart Grid (denne side)

Forsøg og caseopgaver

Vi har samlet alle forsøg, caseopgaver og eksperimenter på én side. Under overskrifterne Energiproduktion og Energieffektivitet finder du de relevante forsøg til dette emne.

 

Kilde

Dansk Energi

Denne artikel stammer oprindeligt fra Climate Minds, som er udviklet af Experimentarium i samarbejde med Dansk Energi og Energyminds.

Mere om klima