Hvad nu?

Status på Jordens klimaforandringer

Kan vi nå at vende udviklingen og bremse klimaforandringerne? Her kan du læse, hvad internationale videnskabsfolk i dag kan blive enige om.

Vores udledning af drivhusgasser bør falde med 40-70% globalt mellem år 2010 og 2050 og fortsætte med at falde til nul eller derunder inden 2100. Det skal der til, for at vi kan beholde en god chance for at blive under en 2 graders temperaturstigning på Jorden samt holde omkostningerne nede til de følgevirkninger, klimaforandringerne giver.

Vi har muligheden nu, og valget ligger i vores hænder.

Herunder kan du se udvalgte grafikker fra IPCC’s femte hovedrapport.

Graferne viser afvigelser i overfladetemperatur i forhold til gennemsnittet for den globale temperatur i perioden 1961-1990. Den periode benyttes internationalt som reference. Øverst: Årligt gennemsnit. Nederst: Gennemsnit over årti. Klik på grafikken for at få den større Kilde: IPCC/DMI s. 4.

Graferne viser afvigelser i overfladetemperatur i forhold til gennemsnittet for den globale temperatur i perioden 1961-1990. Den periode benyttes internationalt som reference. Øverst: Årligt gennemsnit. Nederst: Gennemsnit over årti. Klik på grafikken for at få den større og læse mere. Kilde: IPCC/DMI s. 4.

Dette er en af konklusionerne i IPCC´s seneste rapport fra november 2014 om udviklingen i klodens klimaforandringer op til i dag samt muligheder for at afhjælpe dem. En rapport udarbejdet af over 800 videnskabsfolk fra 80 forskellige lande. Det er et kæmpe arbejde, og sådan en rapport udkommer kun hvert 6. til 7. år.

Den næste hovedrapport er planlagt til at udkomme i 2021 og 2022, men IPCC udsender løbende specialrapporter, der undersøger nye aspekter af klimaforskningen. Blandt andet udkom en specialrapport over virkningen af en stigning på 1,5 grader i oktober 2018 og i august 2019 kom en anden rapport med anbefalinger til hvilke nye initiativer og handlinger til jordbrug og arealanvendelse, der er nødvendige, hvis den globale opvarmning skal bremses.

Vurderingen i den seneste hovedrapport fra 2014 er, at atmosfæren og havene er blevet varmere, mængden af sne og is er blevet mindre, havenes højde er steget, og koncentrationen af kuldioxid er steget til et niveau uden fortilfælde i mindst de sidste 800.000 år. Videnskabsfolkene udtaler sig mere sikkert end nogensinde før.

Observeret ændring i gennemsnitlig overfladetemperatur i 1901 og i 2012. Klik på grafikken for at få den større. Kilde: IPCC/DMI s.4.

Observeret ændring i gennemsnitlig overfladetemperatur i 1901 og i 2012. Klik på grafikken for at få den større og læse mere. Kilde: IPCC/DMI s.4.

Ban Ki-Moon, der er FN’s generalsekretær, præsenterede rapportens konklusioner på klimaforandringer i tre hovedpunkter til et internationalt pressemøde i København i efteråret 2014:

  1. Den menneskelige indflydelse på klimaet er klar og voksende.
  2. Vi skal handle hurtigt og målrettet, hvis vi skal undgå stigende ødelæggende virkninger.
  3. Vi har midler og værktøjer til at begrænse klimaforandringer og opbygge en bedre fremtid.

“Jeg er ikke videnskabsmand, men jeg har rejst over hele verden og set klimaforandringerne. Jeg har været på Grønland med den danske statsminister Helle Thorning Smidt og set gletchere smelte. Jeg har været på Antarktis, Nordpolen og Amazones flodsletter, og jeg tilslutter mig videnskabsfolkenes beretninger om klimaforandringer”, sagde Ban Ki Moon og fortsatte:

“Hvis vi fortsætter som nu, vil vores muligheder for at holde klodens temperaturstigninger under 2 grader, forsvinde ud i det blå inden for de næste årtier.”

Ban Ki-Moon sagde desuden: “Nogle mennesker siger på et uvidenskabeligt og uøkonomisk grundlag, at det vil koste for meget at gøre noget ved klimaforandringerne. Jeg vil fortælle jer, det vil koste meget, meget mere ikke at gøre noget. Klimahandlinger og økonomisk vækst er en side af samme sag. …Videnskabsfolkene taler mere klart og sikkert end nogen sinde før. Der er dokumentation for, at vi bliver nødt til at ændre vores måde at leve på. …Lad os gøre vores verden, vores planet bæredygtig både økonomisk, socialt og miljømæssigt – til vores kommende generationer.”

Observeret ændring i nedbør over land fra 1901 til 2010. Klik på grafikken for at få den større. Kilder: IPCC/DMI s. 6.

Observeret ændring i nedbør over land fra 1901 til 2010. Klik på grafikken for at få den større og læse mere. Kilder: IPCC/DMI s. 6.

Øverst: Forårssnedække på den nordlige halvkugle gennem årene. Nederst: Udbredelsen af arktisk sommerhavis gennem årene. Klik på grafikken for at få den større. Kilde: IPCC/DMI s. 8.

Øverst: Forårssnedække på den nordlige halvkugle gennem årene. Nederst: Udbredelsen af arktisk sommerhavis gennem årene. Klik på grafikken for at få den større og læse mere. Kilde: IPCC/DMI s. 8.

Øverst: Ændring i gennemsnitlig globalt varmeindhold i havenes øverste del. Nederst: Ændring i globalt middelhavniveau. Klik på grafikken for at få den større. Kilde: IPCC/DMI S. 8.

Øverst: Ændring i gennemsnitlig globalt varmeindhold i havenes øverste del. Nederst: Ændring i globalt middelhavniveau. Klik på grafikken for at få den større og læse mere. Kilde: IPCC/DMI S. 8.

Øverst: Observeret CO2 i atmosfæren. Nederst: CO2 og pH-værdi i havenes overfladevand. Klik på grafikken for at få den større. Kilde: IPCC/DMI s. 10.

Øverst: Observeret CO2 i atmosfæren. Nederst: CO2 og pH-værdi i havenes overfladevand. Klik på grafikken for at få den større og læse mere. Kilde: IPCC/DMI s. 10.

Fremtidsberegninger. Klik på billedet for at læse hele rapporten. Scroll ned til rapportens side 20 for at se fremtidsberegningerne. Kilde: IPCC/DMI s. 20.

Fremtidsberegninger. Klik på billedet for at læse hele rapporten. Scroll ned til rapportens side 20 for at se fremtidsberegningerne. Kilde: IPCC/DMI s. 20.

Læs mere om klimapolitik

Introduktion til klimapolitik
– Vind skal dække halvdelen af vores elforbrug i 2020
– EU landenes CO2-udslip skal ned
– Status på klimaforandringerne (denne side)
– Politisk nødvendigt med alternativ energi
– Klimaforandringer skaber flygtninge
– Smarte byer

Kilder

IPCC’s hjemmeside – blandt andet med den seneste rapport
Grafik til IPCC’s rapport
Video: Bahn Kee-Moon præsenterer rapporten
IPCC/DMI: Klimaforandringer 2013: Det naturvidenskabelige grundlag. Sammendrag for beslutningstagere. Bidrag fra arbejdsgruppe 1 til IPCC’s femte hovedrapport.

Denne artikel stammer oprindeligt fra Climate Minds, som er udviklet af Experimentarium i samarbejde med Dansk Energi og Energyminds.

Mere om klima