Tømmermænd

Foto: Callee MacAulay

Alvorlige tømmer mænd!

Unges drukture kan skade deres børn senere i livet

Børn, som undfanges efter en brandert, risikerer muligvis skader på nervesystemet. Det viser eksperiment med fulde rotter.

Kan forældres druk have indflydelse på deres fremtidige børns mentale tilstand? Det deprimerende svar er JA!

Høje promiller hos forældrene før undfangelsen ser ud til at skabe varige hjerneændringer i afkommet. Ungerne er i risiko for at få depression og angst.

Det viser et studie, som forskere fra Loyola University, Chicago, USA, har udført på rotter. Forskerne har undersøgt, om rotters drukture kan sætte sig spor i de unger, som bliver sat i verden efterfølgende.

Rotter på druk

I forsøget blev unge rotter sendt på en gevaldig druktur. De fik nemlig alkohol svarende til 6 herrebranderter på 8 dag. Det lyder voldsomt, men er angiveligt ikke mere, end undersøgelser har vist, unge kan finde på at udsætte sig selv for.

På 8. dagen var festen slut. Nu fik rotterne 24 timer til at sove rusen ud. Så blev de sat sammen for at parre sig.

Gener aflæses forkert

Da ungerne kom til verden undersøgte forskerne, hvordan generne blev aflæst i deres hypothalamus. Hypothalamus er en del af hjernen, der er kendt for  at være indblandet i at styre stress, sult, tørst, seksuel adfærd, frygt og vrede.

Det viste sig, at rottemors branderter havde ændret den måde 159 gener blev aflæst i ungernes hypothalamus.

Rottefars forbrug af hospitalssprit gav også varige ændringer. 93 gener blev aflæst anderledes end i unger, hvis forældre ikke havde drukket igennem.

I de unger, hvor begge forældre havde været haft promiller på over 0,8, var der 244 ændringer i aflæsningen af gener.

Gælder sandsynligvis også mennesker

Der er selvfølgelig stor forskel på en rotte og et menneske. Men forskellen er ikke større, end at man må formode noget lignende gør sig gældende for os, mener genetikerne bag studiet.

I så fald er det sandsynligt, at børn kan få mentale udfordringer på grund af forældrenes drukture i ugen før undfangelsen.

Læs mere