ingeniør ens udfor dringer

Teknologi i undervisningen

Experimentarium har i samarbejde med 9 andre EU-lande udviklet 10 undervisningsforløb om teknologi og engineering til mellemtrinnet.

Experimentarium har i samarbejde med 9 andre EU-lande udviklet 10 undervisningsforløb om teknologi og engineering til mellemtrinnet. Til de første fem forløb kan du hente en lærervejledning med en materialeliste samt et elevhæfte som PDF. De øvrige fem forløb er på engelsk og lærervejledningen, materialelisten samt elevopgaverne er samlet i de 5 PDF’er.

Ingeniørens udfordringer

Varme fødder i Grønland

– om varmeledning, isolering og materialekendskab 

Lærervejledning til Varme fødder i Grønland
Elevmateriale til Varme fødder i Grønland

Sug det op

– om elektriske kredsløb og sugeevne

Lærervejledning til Sug det op
Elevmateriale til Sug det op

Højt at flyve

– om luftnavigation og kræfter

Lærervejledning til Højt at flyve
Elevmateriale til Højt at flyve

Pust og sug

– om det menneskelige luftvejssystem

Lærervejledning til Pust og sug
Elevmateriale til Pust og sug

Ram tonen

– om lyd og akustik

Lærervejledning og elevmateriale til Ram tonen

A fine balance

– Building a hanging sculpture

Lærervejledning og elevmateriale (på engelsk)

High and dry

– Protecting objects on a floating platform

Lærervejledning og elevmateriale (på engelsk)

Life support

– Direct water flow to plants

Lærervejledning og elevmateriale (på engelsk)

Popular mechanics

– Becoming a designer of machines

Lærervejledning og elevmateriale (på engelsk)

Knee deep

– Designing and constructing a water pond

Lærervejledning og elevmateriale (på engelsk)

Ingeniørens arbejdsproces

Undervisningen er inddelt i fem faser:

 • Undersøge
  – Hvad er problemet?
  – Hvad har andre gjort?
  – Hvad kan videnskaben fortælle os?
  – Hvad er kravene?
 • Udvikle idéer
  – Brainstorm idéer
  – Vælg den bedste idé
 •  Planlægge
  – Tegn idéen
  – Vælg materialer
 • Bygge og teste
  – Følg din plan
  – Test det
 • Forbedre og teste
  – Lav dit design endnu bedre
  – Test det

OBS: Det kan være nødvendig at springe tilbage i tidligere faser, fx hvis produktet ikke klarer testen, eller hvis det bliver nødvendigt at undersøge mere.

Undervisningsforløb – det didaktiske setup

Det centrale i hvert undervisningsforløb er ‘Ingeniørens arbejdsproces’: Undersøge, Få idéer, Planlægge, Bygge, Forbedre. ‘Ingeniørens arbejdsproces’ hjælper læreren med at fremme elevernes spørgelyst og kreativitet, og den understøtter elevernes muligheder for at udvikle problemløsningsevner såsom at teste idéer og hypoteser, fortolke resultater og evaluere løsninger.

Opgaverne og udfordringerne er lavet så åbne som muligt med henblik på at fastholde elevernes motivation i at ville løse et problem og med henblik på at undgå ‘korrekte svar’ og konkurrence. Gruppearbejde er centralt i alle undervisningsforløbene, da det støtter eleverne i at lære at arbejde sammen og formidle deres tanker og idéer effektivt. Igennem undervisningsforløbene skal eleverne diskutere deres idéer i grupperne, og sammen skal de udforske problemer, afdække hvilken viden de har behov for, dele viden samt designe og forbedre deres egne løsninger.

Lærer til lærer

Her kan du hente en Power Point præsentation som PDF med inspiration til din undervisning.

BEMÆRK: projektet er afsluttet. Det er derfor ikke længere muligt at modtage materialekasser.

eu_logo   engineer_logo

Se mere