Pragmatikeren

Pragmatikeren er kendetegnet ved at planlægge og forbinde til praktisk virkelighed.

Pragmatikeren lærer ved at opsøge nye teorier, eksperimentere med og afprøve disse teorier i praksis.

Pragmatikere er vilde med at få fingrene i noget konkret, og vil for eksempel kunne lide at få lov til at skille tingene ad for at gennemskue, hvordan de fungerer.

Pragmatikeren har sjældent tålmodighed til at deltage i åbne diskussioner, som ikke følger en dagsorden. Pragmatikeren har heller ikke tålmodighed til, at arbejdsprocesserne bliver for lange, såfremt de ikke er klart gennemskuelige.

Pragmatikeren lærer bedst ved aktiviteter, hvor der er tydelig sammenhæng mellem det, der skal læres og et reelt problem.

Pragmatikere lærer bedst, hvis

  • der er mulighed for at bruge det lærte i praksis
  • der bliver vist teknikker, hvor der er tydelige praktiske fordele for deltagernes egen praksis
  • der er muligheder for at afprøve og øve teknikkerne
  • der er mulighed for coaching fra en ekspert
  • de kan koncentrere sig om praktiske problemfelter

Pragmatikeren kan godt lide at få ting til at fungere i praksis. De læser nødigt en manual fra ende til anden, men prøver sig hellere frem.

En filosofi eller en teori kan kun bruges, hvis den kan omsættes i praksis. Derfor vil de gerne efterprøve ny viden i praksis. De har det bedst med diskussioner, hvis deltagerne overholder dagsordenen. De accepterer kun en argumentation, hvis den kan relateres til praksis.

Når pragmatikeren formulerer sig, er det ofte kortfattet og præcist. De er gode til at sætte sig mål, og bruger gerne tjeklister for at styre arbejdsprocesser. At arbejde alene er ikke noget problem, men de samarbejder også gerne.

Læringsstrategi

Hvordan?

En pragmatiker stiller typisk  spørgsmålet “hvordan?” og vil derefter forsøge at omsætte teorien til praksis ved at afprøve det lærte.

Som underviser eller formidler til en pragmatiker, er den rolle man har som en coach, hvor man opmuntrer den lærende til selv at prøve tingene af og se, om det virker.

Pragmatikerens arbejde er ofte kendetegnet ved at nyt stof bearbejdes ved at relatere det lærte til noget konkret og praktisk.