Lærervejledning

Ryst posen-projektet og appen til gruppedannelse er lukket.

Næsten alle har prøvet at være i en gruppe, som fungerede rigtig godt. Det, som går igen, er klare roller og gensidig respekt.

Ryst Posen bruger test af læringsstil til at gruppere elever, så alle får en rolle, de kan lide at udfylde. Det giver først en ny bevidsthed om sig selv, dernæst mulighed for at anerkende både sig selv og de andre i den gruppe, man er i.

Fordi Ryst Posen arbejder med få og tydelige kategorier, er det også lettere at beskrive forskellene på de forskellige måder at arbejde. Det er et godt grundlag at arbejde sammen på.

Hvad betyder resultatet af testen?

Resultatet af testen giver et øjebliksbillede af den enkeltes foretrukne måde at lære på. Man kan sagtens være ’blandet’ og fungere godt på flere måder. Testens resultater ændrer sig typisk over tid. Nogle flytter sig hurtigere end andre, men alle flytter sig. Derfor giver det god mening at tage testen igen ved opstart af et nyt projekt.

Sådan kommer du i gang

Ryst Posen er let at bruge, hvis du tager et par praktiske forholdsregler:Tag testen selv. Det er vigtigt, at du kender din egen præference, fordi du altid vil have tendens til at forstå dem, som ligner dig selv, bedst.

 • Forberedelse: Hver elev skal have adgang til en smartphone, en tablet eller en computer. Og et headset. Al væsentlig tekst i testen er speaket, og det er samtidigt en god måde at lukke af for al ydre påvirkning under testen.
 • Lige før testen: Gør din instruktion short and sweet. Fokusér på selve testen, gem så vidt muligt teorien til efter. Fortæl:
  • at eleverne kan bruge deres headsets til at lukke af for resten af klassen.
  • at der ikke er rigtige og forkerte svar, og man må svare så godt som man kan.
  • hvad eleverne skal gøre, når de er færdige for ikke at forstyrre de andre i klassen.
  • TIP: Hvis nogen er syge, når I laver testen, så kan de tage den hjemme, inden du danner grupper. Send link (www.rystposen.nu) og kode til dem, og vent med at danne grupper til alle er med (med mindre du afslutter gruppeforløbet på selve dagen).
 1. Efter testen – snak om teori: Introduktion af Kolbs læringscirkel og at vi har forskellige måder, vi bedst kan lide at arbejde og lære på. Hent powerpoint med introduktion til Kolbs læringscirkel og læringsstile her.
 2. Dan grupper. Når du gør det første gang, så anbefaler vi, at du gør det i ro og fred. Det giver dig mulighed for at lave eventuelle justeringer.

Og hvad så..?

Start med et kort forløb, hvor der mest er fokus på at lære samarbejde og roller i gruppen og knap så meget på produktet. Både du og eleverne skal have fat i, hvordan det fungerer – hvordan de skal forstå rollerne og hvordan de arbejder sammen. Du skal også have fat i, hvordan du bedst understøtter hver enkelt rolle.

Efter forløbet er det vigtigt at I får sat ord på, hvordan samarbejdet i grupperne fungerede. I har de fire præferencer, I kan tale ud fra.

Facilitering af grupperne

Ryst posens resultater kan hjælpe eleverne med at lære sig selv og hinanden at kende på en struktureret måde.

I kan arbejde med grupperne på mange måder. Måske skal gruppen kun eksistere i kort tid, mens I løser tre matematikopgaver eller taler om et eventyr.

Men nogle gange skal en gruppe arbejde sammen i længere tid, og der kan nedenstående måske tjene som inspiration til at styrke gruppens samarbejde og den enkeltes udvikling.

 • Gruppens medlemmer kan fx indlede med, at hvert medlem præsenterer sin cirkel/profil for de øvrige i gruppen. Aktivisten først, så pragmatiker, teoretiker og til sidst reflektoren
 • Gruppen laver en plan for arbejdet, fx udarbejdet under ledelse af pragmatikeren. Planen kan fx indeholde noget om, hvor længe I skal arbejde, og hvor længe og hvornår I holder pauser. Hvordan I tager beslutninger, og om noget skal laves individuelt. Hvem der skriver ned, hvad I aftaler.
 • Lav en gruppe-logbog selvom gruppen skal fungere i kort tid. Måske kan teoretikeren løbende notere aftaler og resultater.
 • Stop op og reflektér. Hvad har I nået og med hvilket udbytte og resultat? Hvordan fungerer jeres arbejde? Lad evt. reflektoren lede denne del?
 • Hvem har hvilke roller? Er der nogen, som er klar til at afprøve en anden læringsstil og dermed få et andet ansvar (forudsætter et længerevarende gruppearbejde)?
 • Lad fx aktivisten sætte gang i opgaven, der skal løses. Lav en brainstorm. Få alle ideer med.
 • Brug en ordstyrer så alle kommer til orde. Lyt og lær og lad evt. pragmatikeren styre dén del.

Print plakater til klassen

Hent dem her

print selv plakater til klassens tavle