Ryst Posen FAQ

Få svar på dine spørgsmål om Ryst Posen her. Bemærk, at projektet og gruppedannelsesappen er lukket.

Hvordan fungerer testen?

Testen er en gennemspilning af syv situationer. Hver situation starter med en replik som sætter scenen (fx en lærer, som giver en opgave). Så hører man fire elever, som har hver deres måde at reagere på. Man skal vælge den, der kommer tættest på det, man selv ville tænke.

Vi sørger for at bytte rundt på farver og rækkefølge – både af situationer og af svarmuligheder, så eleverne et stykke hen ad vejen vil opleve hver enkelt test som forskellig.

Al tekst i selve testen er speaket.

Hvad betyder cirklen (resultatet)?

De fleste vil have et eller to områder af cirklen, som er større end de andre. Det svarer til testpersonens foretrukne stil(e).

Testen ‘bestemmer’ IKKE hvem eller hvad eleverne ER. Den er en øjebliksbillede – og en elevs resultat kan sagtens ændre sig over tid. Nogen svinger meget hurtigt, andre er mere stabile. Det er vigtigt at afdramatisere resultatet.

Hvad hvis en gruppe ikke fungerer?

Ryst Posen tilbyder klassen et fælles sprog for forskellige måder at tilgå læring på. Selvom en gruppe har det svært, kan eleverne godt reflektere over deres egen læringspræference, og over hvordan de arbejder sammen med andre med andre præferencer.

Det fælles sprog kan hjælpe både til at forstå læringsdynamikken i gruppen og hjælpe til at tale om dynamikken i klassen. Og det kan de uanset om gruppeprocessen lykkes eller ej.

Hvordan fungerer den automatiske gruppeinddeling?

De fleste vil optræde i en gruppe med den læringsstil, de foretrækker mest. Men elever fordeler sig ikke altid i fire lige store grupper, så vi har valgt nogle regler der sikrer, at grupperne kan fungere uanset fordeling:

  1. Ingen må optræde med en stil, de slet ikke foretrækker
  2. Alle, der har en tydelig, primær stil, skal indplaceres efter dén
  3. Hvis den primære og den sekundære stil ligger tæt, kan man indplaceres efter den sekundære

Hvis vi i sjældne tilfælde må give nogen en rolle, som ikke opfylder de tre regler, vil eleven være markeret i oversigten, så du er opmærksom på det.

advarsel_ude-af-foretrukken – sådan ser det ud, hvis en elevs rolle ligger langt fra den foretrukne læringsstil

Resultat og rolle

I udgangspunktet er en elevs rolle i gruppen det samme som den foretrukne læringsstil. Men der kan være tilfælde, hvor vi må tildele en elev en anden rolle (se ‘Hvordan fungerer den automatiske gruppeinddeling?’)

Kan jeg selv flytte rundt på eleverne?

Ja. Når den automatiske gruppeinddeling er foretaget, kan du flytte en deltager/udskifte en deltager i en gruppe med en anden. Elevens rolle  er markeret med et bogstav. Vi anbefaler, at du skifter en med en rolle ud med en anden med samme rolle.

Hvad hvis nogen er syge under testen?

Hvis nogen er syge, kan de lave testen hjemme. Send blot koden til dem. Det er både bedst for inddelingen og lettest for dig at vente med at danne grupper til alle har taget testen (med mindre du afslutter gruppeforløbet på selve dagen).

Hvor mange skal der være i en gruppe?

Vi anbefaler fire deltagere, som ligger naturligt i forlængelse af antallet af læringsstile. Men du kan selv vælge antallet. Hvis antallet af elever ikke er deleligt med det tal, du vælger, så laver systemet selv grupper med færre deltagere og markerer hvilken af rollerne, som ikke er besat.

Hvad hvis en elev forlader testen?

Hvis man  lukker browseren midt i testen, skal man starte forfra. Testen kan altid tages om, så længe man blot indtaster samme kode som resten af klassen. Enten kan du som lærer slette elevens ufærdige resultat fra Klasseoversigten, eller også kan eleven bruge et andet navn. Når grupperne skal inddeles, så tager Ryst Posen kun de færdige tests med i betragtning.