De 4 læringsstile og teorien bag

Ryst Posen er et praktisk værktøj, der bygger på teori om læringsstil.

“How can we teach them, if we don’t know how they learn?”

Spørgsmålet er centralt, fordi vi lærer forskelligt.

Kolbs læringscirkel

Kolbs teori om læring siger, at alle lærer i en cyklus, hvor vi passerer gennem forskellige faser. Vi oplever, vi reflekterer og finder til vores øvrige erfaringer, vi skaffer os viden fra andre og vi afprøver. Vi indeholder alle lidt af hver måde at lære på.

Kolbs læringscirkel: Læring foregår i faser.

Kolbs læringscirkel: Læring foregår i faser.

Honey og Mumfords læringsstile

De fire positioner på læringscirklen, fire måder at lære på, svarer til Honey og Mumfords begreb ‘læringsstile’. De navngiver dem aktivist (opleve), reflektor (tænke over), teoretiker (skaffe viden) og pragmatiker (prøve af).

Honey og Mumford siger, at de fleste foretrækker en eller to stile. Nogle elsker at søge viden og er fantastiske researchere, andre skal ‘have det i hænderne’ og er gode til at konstruere sig ud af et problem, mens nogle tredie slipper godt afsted med at kaste sig ud i en situation og så overveje bagefter.

Men selvom vi alle sammen kender det, så er det ikke så almindeligt at tage hensyn til det, når vi skal lære. Ryst Posens test er gennemprøvet og giver et rimelig godt fingerpeg.

cirkel

De fire læringsstile.

Hvordan ved I, at det virker godt at dele grupper på den måde?

Vi har en god formodning. Ryst Posen laver grupper med størst mulig diversitet i læringsstil. Det er ikke videnskabeligt bevist som værende de vises sten for sammensætning af grupper. Til gengæld er det en måde, hvor vi synliggør, at vi har forskellige måder at angribe opgaver på.

> Download powerpoint med Kolbs cirkel og de fire læringsstile

> Download plakater med de fire læringsstile til klassen

De 4 læringsstile

De 4 læringsstile er:

A - aktivist

Du handler – lærer ved at opleve noget og gøre noget

Læs om Aktivisten

R - reflektor

Du observerer. Du tænker over det, ser forbindelser og nye muligheder. 

Læs om Reflektoren

T - teoretiker

Du indsamler information, systematiserer og konkluderer. 

Læs om Teoretikeren

P - pragmatiker

Du afprøver - lærer ved at afprøve, kommunikerer med eksempler.

Læs om Pragmatikeren